Luonnontuotealan ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Luonnontuotealan ammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on luonto- ja ympäristöalan perustutkinto tai alaa tukeva aiempi tutkinto tai käytännön työkokemus luonnontuotealalla.

Luonnontuotealan ammattitutkintokoulutuksen sisältö soveltuu myös täydennyskoulutuksena hoiva- ja hoitoalan, sekä matkailu-, puutarha- ja maatalousalan ammattilaisille.

Alaa suorittavalla on hyvä olla kohtuullinen fyysinen kunto ja mahdollisuus liikkua luonnossa. Tutkinto ei sovellu hengitystie- ja voimakkaasti siitepöly allergisille.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Luonnotuotealan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa vastuullisena henkilönä luonnontuotteiden tuotekehitystä ja toteuttaa neuvontaa ja koulutusta. Osaat soveltaa hyvää luonnontuotealan tuntemustasi suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toimia kestävällä tavalla. Lisäksi hallitset valinnaisten tutkinnon osien edellyttämän erikoistuneemman osaamisen.

Opintojen sisältö rakentuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Osana opetusta toteutetaan YritysAmis projekteja, joissa oppiminen sidotaan osaksi työelämän tehtävä kokonaisuuksia. Projektit ovat yritysten, yhdistysten tai oppilaitosten erilaisia toimeksiantoja, joissa alan toimintoja opitaan aidoissa työtehtävissä.

Pakolliset osat:
• Luonnontuotteiden talteenottaminen
• Luonnontuotealan yrityksessä toimiminen.

Valinnaiset osat, joista on valittava kolme
• Luonnontuoteneuvojana toimiminen
• Luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi
• Luonnontuotteiden jalostaminen eläinten hyvinvointiin
• Luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden valmistaminen
• Käsityö- ja koristetuotteiden valmistaminen luonnon raaka-aineista
• Luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen
• Luonnontuotteisiin perustuvien palveluiden järjestäminen
• Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Luonnontuotealan ammattitutkinnon suorittaminen Kajaanissa ei edellytä paikkakunnalle muuttoa, koska opinnot sisältävät lähipäivien lisäksi etä- ja verkko-opiskelua sekä tyossäoppimista. Kuhunkin tutkinnon osaan sisältyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollista suorittaa myös kansainvälisenä harjoitteluna. Teemme opintojen aikana myös opintomatkoja alan yrityksiin ja toimintaympäristöihin. Koulutus on mahdollista suorittaa päätoimisena opiskeluna vuodessa, mutta opinnot voidaan myös henkilökohtaistaa sivutoimisina opintoina 2-3 vuodelle.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa luonnontuotealan ammattitutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/682296

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta
Heli Pirinen, p. 044 797 0772, heli.pirinen@kao.fi

Koulutukseen hakeutumisessa sinua neuvoo opintosihteeri
Katja Sirviö, p. 044 797 0487, katja.sirvio@kao.fi

Oppisopimusasioissa
Anne Eronen, anne.eronen@kao.fi, 044 700 1056

Alan työt ja vaatimukset

Luonnontuoteala ja alaan liittyvä tuotteistaminen on kasvanut nopeasti ja edellyttää sen parissa työskenteleviltä syvällistä ja monipuolista osaamista. Perinteisesti hyödynnetyt marjat, sienet, yrtit ja erikoisluonnontuotteet ovat edelleen alan työllistymisessä tärkeällä sijalla. Kasvavina sektoreina ovat matkailuyritysten alihankinta ja ohjelmapalveluiden suunnittelu, ihmisten sekä lemmikki- ja tuotantoeläinten ympäristöystävällisen ja eettisesti hyväksytyn ruoan ja hyvinvointituotteiden valmistus ja markkinointi. Kasvavaan sektoriin kuuluvat myös luonnontuotteiden raaka-ainehankinta viljelyn avulla ja luonnon käsityö- ja koristemateriaalien keruu ja tuotteistaminen sekä luontoon ja luonnontuotteisiin pohjautuvat hyvinvointipalvelut.

Luonnontuotealan ammattitutkinnon suorittanut voi työllistää itsensäi yrittäjänä.

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu: 100 €/tutkinnon osa, 2 pakollista ja 3 valinnaista tutkinnon osaa yhteensä 500 € (ei peritä oppisopimusopiskelijalta).

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin suuruus 1.1.2018 jälkeen tutkinnon suorittaneilla on 400 euroa. Stipendin muut myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä