Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja | Kajaani
  • Ammattinimike: luonnonvaratuottaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon, luonnonvaratuottajaksi valmistava koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on kiinnostus ja soveltuvuus luonnontuotealalle. Koulutus antaa valmiuksia toimia myös matkailu- sekä hyvinvointialan yrityksissä luontoa monipuolisesti tuntevana työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen luonto- ja ympäristöalan perusosaaminen ja syvempää osaamista luonnontuotealalta. Hän tunnistaa monipuolisesti eri lajeja ja niiden elinympäristöjä ja ymmärtää luonnon monomuotoisuuden merkityksen. Tutkinnon suorittanut osaa liikkua vastuullisesti maastossa, toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän tuntee luonnon raaka-aineet, kuten yrtit, marjat ja sient, osaa kerätä ja jatkojalostaa sekä hyödyntää niitä mm. elintarvikkeissa, hyvinvointituotteissa, koristetuotteissa ja palveluissa. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

Pakolliset tutkinnon osat 70 osp
• Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen 30 osp
• Luonnontuotteiden kerääminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp mm.
• Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla 20 osp
• Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista 30 osp
• Kädentaidoissa ohjaaminen 15 osp
• Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista 15 osp
• Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen 20 osp
• Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut 20 osp
• Luonnontuotekasvien viljeleminen 30 osp
• Maastoruokailun järjestäminen 15 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Lisäksi opiskelija voi valita tutkinnon osan jostain muusta perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat kaikille perustutkintoa suorittaville
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
1) viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp)
2) viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (1 osp)
3) viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
4) toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
5) taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
1) matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
2) fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
1) yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
2) työelämässä toimiminen (2 osp)
3) opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
4) yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
5) työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
6) kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)
+ valinnaisia yhteensä 9 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja koulutus toteutetaan monimuotona lähi-, etä-, projekti- ja verkko-opintoina sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Opiskelu on vuorovaikutteista ryhmässä toimimista. Opiskelijalla on mahdollisuus myös kansainväliseen oppimiseen ulkomaan jaksolla. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Koulutus kestää yksilöllisen suunnitelman mukaan 1,5 – 2 vuotta. Ammattitaito ja saavutettu osaaminen osoitetaan näytöillä.

Tutkinnon suorittaminen ei edellytä koulutuspaikkakunnalle muuttoa. Koulun asuntolasta voi varata petipaikan lähijaksoille. Koulutus edellyttää mahdollisuutta verkkoyhteyteen.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tiedot

Lisätietoja näyttötutkinnosta http://www.nayttotutkinnot.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Riitta Turpeinen, p. 044 294 4514, riitta.turpeinen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto antaa valmiuksia toimia erilaisissa luonnontuotealan työtehtävissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Opiskelukustannukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kustannuksia syntyy henkilökohtaisista varusteista ja mahdollisista kirjallisuushankinnoista.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon tai koulutukseen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin
Tanja Kemppainen, p. 044 797 0487, tanja.kemppainen@kao.fi

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä