Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja | Kajaani
  • Ammattinimike: luonnonvaratuottaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon, luonnonvaratuottajaksi valmistava koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on kiinnostusta luonnontuotealaan, mutta ei välttämättä aiempaa kokemusta tai koulutusta alalta.

Koulutus soveltuu erinomaisesti omaa luonnontuotealan yritystoimintaa suunnittelevalle tai matkailuun suuntautuvan yrityksen työntekijälle.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto antaa perustiedot ja -taidot alan ammatillisiin tehtäviin. Tutkinto antaa valmiuksia toimia myös matkailu- sekä hyvinvointiyrityksissä luontoa monipuolisesti tuntevana työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Luonnonvaratuottaja tuntee luonnon raaka-aineet, osaa kerätä ja hyödyntää niitä mm. elintarvikkeissa, hyvinvointituotteissa, koristetuotteissa ja palveluissa.

Pakolliset tutkinnon osat:
• Kestävällä tavalla toimiminen 40 osp
• Luonnontuotteiden tuottaminen 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (15 osp/tutkinnon osa)
• Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen
• Luontopalveluissa toimiminen
• Maastossa ruokaileminen
• Luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen
• Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla
• Luonnontuotteiden jatkojalostaminen
• Yritystoiminnan suunnittelu

Lisäksi opiskelija voi valita tutkinnon osan jostain muusta perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat kaikille perustutkintoa suorittaville
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
1) viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp)
2) viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (1 osp)
3) viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
4) toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
5) taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
1) matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
2) fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
1) yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
2) työelämässä toimiminen (2 osp)
3) opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
4) yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
5) työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
6) kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)
+ valinnaisia yhteensä 9 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina, projektiopintoina sekä oikeilla työpaikoilla oppien.

Koulutuksen toteutus suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelujen suunnittelussa voidaan huomioida aikaisempi soveltuva työkokemus tai koulutus. Koulutus kestää yksilöllisen suunnitelman mukaan 1-2 vuotta.
Ammattitaito ja saavutettu osaaminen osoitetaan näytöillä.
Valmistavaan koulutukseen ja tutkintoon osallistuminen ei edellytä opiskelupaikkakunnalle muuttoa.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tiedot

Lisätietoja näyttötutkinnosta http://www.nayttotutkinnot.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Katja Moilanen, p. 044 797 0949, katja.moilanen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto antaa valmiuksia toimia erilaisissa luonto-opastuksen, luontomatkailun ja ohjelmapalvelujen tehtävissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Opiskelukustannukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon tai koulutukseen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin
Tanja Kemppainen, p. 044 797 0487, tanja.kemppainen@kao.fi

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä