Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonnonvaratuottaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Haluatko työskennellä luonnonvaratuottajana?
Tarvitsetko osaamista nykyisissä työtehtävissäsi?
Suunnitteletko omaa yritystä?
Haluatko laajentaa osaamistasi luonnontuotealan monipuolisiin tehtäviin?

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on kiinnostusta luonnontuotealaan, mutta ei välttämättä aiempaa kokemusta tai koulutusta alalta. Koulutus soveltuu erinomaisesti omaa luonnontuotealan yritystoimintaa suunnittelevalle tai matkailuun suuntautuvan yrityksen työntekijälle. Pohjakoulutusta tai työkokemusta ei vaadita.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto on mahdollista opiskella myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksessa hakijalta edellytetään koulutukseen soveltuvaa työpaikkaa.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto antaa perustiedot ja -taidot alan ammatillisiin tehtäviin. Luonnonvaratuottaja tuntee luonnon raaka-aineet, osaa kerätä ja hyödyntää niitä mm. elintarvikkeissa, hyvinvointituotteissa, koristetuotteissa ja palveluissa.
Tutkinto antaa valmiuksia toimia myös matkailu- sekä hyvinvointiyrityksissä luontoa monipuolisesti tuntevana työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset opinnot:
• Kestävällä tavalla toimiminen
• Luonnontuotteiden tuottaminen.

Valinnaiset opinnot, joista valitaan neljä:
• Luonnontuotekasvien viljeleminen
• Luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen
• Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla
• Luonnontuotteiden jatkojalostaminen
• Luontopalveluissa toimiminen
• Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
• Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
• Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus koostuu lähi- ja etäopiskelusta sekä työssä oppimisesta. Koulutuksen toteutus suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti. Opiskelujen henkilökohtaistamisessa voidaan huomioida aikaisempi soveltuva työkokemus tai koulutus.
Koulutuksen kesto on 2 vuotta.
Tutkinto suoritetaan opetuksen ja työssäoppimisen ohessa tutkintotilaisuuksissa.
Tutkinnon suorittaminen ei edellytä koulutuspaikkakunnalle muuttoa.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1742262/naytto/tiedot

Lisätietoja näyttötutkinnosta http://www.nayttotutkinnot.fi.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta
Riitta Turpeinen, p. 044 294 4514, riitta.turpeinen@kao.fi
Heli Pirinen, p. 044 797 0772, heli.pirinen@kao.fi

Opiskelukustannukset

Perustutkintoon valmistava koulutus on opiskelijalle maksutonta.
Näyttötutkintoon osallistuvilta peritään tutkintomaksu 58 €.

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Lisätietoja saat Koulutusrahaston sivuilta http://www.koulutusrahasto.fi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin
Katja Sirviö, p. 044 797 0487, katja.sirvio@kao.fi

Oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta www.kao.fi/oppisopimuskoulutus (Kainuu).

MonimuotoAikuiskoulutus

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä