Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja | Kajaani
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Haluatko työskennellä luonto-ohjaajana?
Tarvitsetko osaamista nykyisissä työtehtävissäsi?
Suunnitteletko omaa yritystä?
Haluatko kehittää yritykseesi uusia palveluita luontoon liittyen?

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on kiinnostusta luontoalaan ja/tai hevosmatkailuun, mutta ei välttämättä aiempaa kokemusta tai koulutusta alalta.
Koulutus soveltuu erinomaisesti omaa luonto- tai hevosalan yritystä suunnitteleville ja henkilöille, jotka haluavat työllistyä hevosmatkailun tai Green care – yrittäjyyden pariin.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan koulutus antaa perustiedot ja -taidot alan ammatillisiin tehtäviin. Luonto-ohjaaja tuntee luonnonantimet ja valmistuttuaan hänellä on hyvät tiedot luonnosta, luonnonilmiöistä sekä alueensa mahdollisuuksista luontomatkailua ja – palveluita silmällä pitäen. Hän kykenee ohjaamaan ryhmiä maastossa sekä opastamaan luontokohteissa.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset opinnot
• Kestävällä tavalla toimiminen 40 osp
• Luonnossa ohjaaminen 35 osp

Valinnaiset opinnot (15 osp/tutkinnon osa) mm.
• Luontopalveluissa toimiminen
• Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
• Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
• Vaelluksen ohjaaminen
• Yrityksessä toimiminen
• Yritystoiminnan suunnittelu

Lisäksi opiskelija voi valita tutkinnon osan jostain muusta perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat kaikille perustutkintoa suorittaville
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
1) viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp)
2) viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (1 osp)
3) viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
4) toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
5) taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
1) matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
2) fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
1) yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
2) työelämässä toimiminen (2 osp)
3) opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
4) yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
5) työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
6) kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)
+ valinnaisia yhteensä 9 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan koulutuksen toteutus suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelujen suunnittelussa voidaan huomioida aikaisempi soveltuva työkokemus tai koulutus. Koulutus kestää yksilöllisen suunnitelman mukaan 1-2 vuotta.
Ammattitaito ja saavutettu osaaminen osoitetaan näytöillä.

Tutkinnon suorittaminen ei edellytä koulutuspaikkakunnalle muuttoa.

Koulutuksen toteutus suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti. Opiskelujen henkilökohtaistamisessa voidaan huomioida aikaisempi soveltuva työkokemus tai koulutus.

Tutkinto suoritetaan opetuksen ja työssäoppimisen ohessa tutkintotilaisuuksissa.
Tutkinnon suorittaminen ei edellytä koulutuspaikkakunnalle muuttoa.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tiedot

Lisätietoja näyttötutkinnosta http://www.nayttotutkinnot.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Riitta Turpeinen, puh. 044 294 4514, riitta.turpeinen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto antaa valmiuksia toimia erilaisissa luonto-opastuksen, luontomatkailun ja ohjelmapalvelujen tehtävissä yrittäjänä tai työntekijänä. Koulutus on mahdollista suorittaa hevos- tai luontopainotteisesti.
Luonto-ohjaajan työ vaatii sosiaalisuutta, vastuuntuntoa, oma-aloitteisuutta sekä halua kehittää taitojaan ja oppia lisää luonnosta.

Opiskelukustannukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon tai koulutukseen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin
Tanja Kemppainen, p. 044 797 0487, tanja.kemppainen@kao.fi

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä