Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja | Kajaani
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Haluatko työskennellä luonto-ohjaajana?
Tarvitsetko lisäosaamista luonnossa ohjaamiseen nykyisissä työtehtävissäsi?
Suunnitteletko omaa yritystä?

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on kiinnostusta ja soveltuvuus luontoalalle, luonnossa liikkumiseen ja ohjaamiseen sekä asiakaspalveluun. Koulutus soveltuu hyvin myös omaa luontomatkailualan yritystoimintaa suunnitteleville. Koulutuksessa voit suuntautua eläimen käyttöön ohjelma- tai hyvinvointipalveluissa joko hevos- tai huskypainotteisesti. Hevostoiminnallisesti opiskellessa sinulla tulee olla riittävä ratsastustaito.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan koulutus antaa perustiedot ja -taidot alan ammatillisiin tehtäviin. Luonto-ohjaaja tuntee luontoympäristön ja valmistuttuaan hänellä on hyvät tiedot ja taidot luonnosta ja sen hyvinvointivaikutuksista, maastossa liikkumisesta sekä alueensa mahdollisuuksista luontomatkailua ja – palveluita silmällä pitäen. Hän kykenee ohjaamaan ryhmiä maastossa sekä opastamaan luontokohteissa. Luonto-ohjaaja toimii turvallisesti, kestävän kehityksen mukaisesti ja asiakaslähtöisesti. Hevos- tai huskytoiminnallinen luonto-ohjaaja osaa huolehtia myös eläinten hyvinvoinnista ja ohjata palveluja laadukkaasti.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset tutkinnon osat 70 osp
• Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen 30 osp
• Luonnossa ohjaaminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp mm.
• Eläimen käyttö luontoalan ohjelmapalveluissa 15 osp
• Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa 15 osp
• Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla 15 osp
• Luontoperustaiset hyvinvointipalvelut 20 osp
• Maastoretken ohjaaminen 20 osp
• Maastoruokailun järjestäminen 15 osp
• Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteilla 20 osp
• Elintarvikkeiden valmistaminen luonnontuotteista 30 osp
• Kädentaidoissa ohjaaminen 15 osp
• Tuotteiden valmistaminen luonnonmateriaaleista 15 osp
• Luonto-ohjaamisen erityisosaaminen 20 osp
• Yrityksessä toimiminen 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Lisäksi opiskelija voi valita tutkinnon osan jostain muusta perustutkinnosta tai ammattitutkinnosta
• Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 osp, Maatalousalan perustutkinto
• Luontoalan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai paikallisesti valittavan tutkinnon osan
• Hevosen ajaminen ja ratsastaminen 15 osp
• Ammattialan työtehtävissä toimiminen ulkomailla 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat kaikille perustutkintoa suorittaville
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
1) viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp)
2) viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (1 osp)
3) viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
4) toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
5) taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
1) matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
2) fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
1) yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
2) työelämässä toimiminen (2 osp)
3) opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
4) yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
5) työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
6) kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)
+ valinnaisia yhteensä 9 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan koulutus toteutetaan monimuotona lähi-, etä-, projekti- ja verkko-opintoina sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Opiskelu on vuorovaikutteista ryhmässä toimimista. Opiskelijalla on mahdollisuus myös kansainväliseen oppimiseen ulkomaan jaksolla. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS. Koulutus kestää yksilöllisen suunnitelman mukaan 1,5 – 2 vuotta. Ammattitaito ja saavutettu osaaminen osoitetaan näytöillä.

Tutkinnon suorittaminen ei edellytä koulutuspaikkakunnalle muuttoa. Koulun asuntolasta voi varata petipaikan lähijaksoille. Koulutus edellyttää mahdollisuutta verkkoyhteyteen.

Esitteet ja linkit

Luonto- ja ympäristöalan tutkinnon perusteet
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7015830/reformi/tiedot

Lisätietoja näyttötutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/4343283/tekstikappale/4395828

Lisätietoja koulutuksesta

Riitta Turpeinen, p. 044 294 4514, riitta.turpeinen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto antaa valmiuksia toimia erilaisissa luonto-opastuksen, luontomatkailun ja ohjelmapalvelujen tehtävissä yrittäjänä tai työntekijänä. Voit erikoistua myös hevos- tai huskymatkailuun. Luonto-ohjaajan työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, kuntoa, vastuunottoa, oma-aloitteisuutta sekä halua kehittää taitojaan ja oppia lisää.

Opiskelukustannukset

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaajan koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kustannuksia syntyy henkilökohtaisista varusteista ja maastovaatetuksesta sekä mahdollisista kirjahankinnoista.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Seuraava aloitus 2.2.2021.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon tai koulutukseen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä opintosihteeriin
Tanja Kemppainen, p. 044 797 0487, tanja.kemppainen@kao.fi

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä