Luontoalan ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Luontoalan ammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on luonto- ja ympäristöalan perustutkinto tai alaa tukeva aiempi tutkinto tai käytännön työkokemus luontoalalla.

Luontoalan ammattitutkintokoulutuksen sisältö soveltuu myös täydennyskoulutuksena hoiva- ja hoitoalan, sekä matkailu-, puutarha- ja maatalousalan ammattilaisille.

Alaa suorittavalla on hyvä olla kohtuullinen fyysinen kunto ja mahdollisuus liikkua luonnossa. Tutkinto ei sovellu hengitystie- ja voimakkaasti siitepöly allergisille.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Luonnotuotealan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa vastuullisena henkilönä luonnontuotteiden tuotekehitystä ja toteuttaa neuvontaa ja koulutusta. Osaat soveltaa hyvää luonnontuotealan tuntemustasi suunnittelussa ja toteutuksessa sekä toimia kestävällä tavalla. Lisäksi hallitset valinnaisten tutkinnon osien edellyttämän erikoistuneemman osaamisen.

Opintojen sisältö rakentuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Osana opetusta toteutetaan YritysAmis projekteja, joissa oppiminen sidotaan osaksi työelämän tehtävä kokonaisuuksia. Projektit ovat yritysten, yhdistysten tai oppilaitosten erilaisia toimeksiantoja, joissa alan toimintoja opitaan aidoissa työtehtävissä.

Pakolliset osat:
• Luonnon tuotteistaminen
• Luonnontuotteiden talteenottaminen

Valinnaiset osat 1-2, joista yksi on valittava osasta 1 vähintään yksi tutkinnon osa.

Valinnaiset tutkinnon osat 1:
• Luonnontuoteneuvojana toimiminen
• Luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi
• Luonnontuotteiden jalostaminen eläinten hyvinvointiin
• Luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden valmistaminen
• Käsityö- ja koristetuotteiden valmistaminen luonnon raaka-aineista
• Luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen
• Luonnontuotteiden jalostuksen käynnistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2:
• Luontoalan yritystoiminnan suunnittelu
• Erä- ja luontoympäristössä toimiminen
• Luonnossa liikkumisen opastaminen
• Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen
• Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen
• Vaativan vaelluksen järjestäminen
• Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen
• Motorisoitujen ohjelmapalveluiden järjestäminen luonnossa
• Erityisryhmien opastaminen luonnossa
• Eräruokapalvelun järjestäminen
• Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
• Luontokohteiden rakentaminen
• Riistanhoito
• Metsästyspalvelun toteuttaminen
• Riistan tarhaus
• Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen toteutus ja kesto

Luonnontuotealan ammattitutkinnon suorittaminen Kajaanissa ei edellytä paikkakunnalle muuttoa, koska opinnot sisältävät lähipäivien lisäksi etä- ja verkko-opiskelua sekä tyossäoppimista. Kuhunkin tutkinnon osaan sisältyvä työpaikalla tapahtuva oppiminen on mahdollista suorittaa myös kansainvälisenä harjoitteluna. Teemme opintojen aikana myös opintomatkoja alan yrityksiin ja toimintaympäristöihin. Koulutus on mahdollista suorittaa päätoimisena opiskeluna vuodessa, mutta opinnot voidaan myös henkilökohtaistaa sivutoimisina opintoina 2-3 vuodelle.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa luontoalan ammattitutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2357200

Lisätietoja koulutuksesta

Päivi Klimenko, p. 044 714 7717, paivi.klimenko@kao.fi

Hakemiseen liittyvissä asioissa sinua neuvoo opintosihteeri
Tanja Kemppainen, p. 044 797 0487, tanja.kemppainen@kao.fi

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Alan työt ja vaatimukset

Luontoala ja alaan liittyvä tuotteistaminen on kasvanut nopeasti ja edellyttää sen parissa työskenteleviltä syvällistä ja monipuolista osaamista. Perinteisesti hyödynnetyt marjat, sienet, yrtit ja erikoisluonnontuotteet ovat edelleen alan työllistymisessä tärkeällä sijalla. Kasvavina sektoreina ovat matkailuyritysten alihankinta ja ohjelmapalveluiden suunnittelu, ihmisten sekä lemmikki- ja tuotantoeläinten ympäristöystävällisen ja eettisesti hyväksytyn ruoan ja hyvinvointituotteiden valmistus ja markkinointi. Kasvavaan sektoriin kuuluvat myös luonnontuotteiden raaka-ainehankinta viljelyn avulla ja luonnon käsityö- ja koristemateriaalien keruu ja tuotteistaminen sekä luontoon ja luonnontuotteisiin pohjautuvat hyvinvointipalvelut.

Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut voi työllistää itsensä yrittäjänä.

Opiskelukustannukset

Opiskelusta ei peritä tutkintomaksua, mutta kursseilla tarvittavat luentomateriaalit, kirjat sekä tarvittavat työvaatteet on kustannettava jokaisen opiskelijan itse.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä