Maarakennusalan ammattitutkinto, ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisala | Paikka avoin

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Maarakennusalan ammattitutkinto, ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisala | Paikka avoin
  • Hakuaika alkaa: 19.12.2018
  • Hakuaika päättyy: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena on esimerkiksi suoritettu maarakennuksen,- logistiikan tai ajoneuvotekniikan perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot, jotka ovat kertyneet esimerkiksi alan työkokemuksen kautta. Koulutukseen hakevalta vaaditaan vähintään C-luokan ajokorttia.

Terveydelliset vaatimukset

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Maarakennusalan ammattitutkinnon Ajoneuvonosturikuljetuksen osaamialan suorittaminen antaa ajo-oikeuden sekä valmiudet turvalliseen työskentelyyn ajoneuvonosturilla. Tutkinnon suorittanut hallitsee vaativat nostotyöt, niiden suunnittelun ja tietää vastuualueet. Hän osaa henkilönostot ja osaa käyttää, huoltaa ja tarkastaa käyttämänsä laitteet.

Maarakennusalan ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisestatutkinnon osasta. Maarakennusalan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saamisen edellytyksenä on näiden neljän pakollisen tutkinnon osan hyväksytty suorittaminen.

Tutkinnon pakolliset osat ovat:
• Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen
• Valinnaisen ajoneuvonosturin käyttö
• Nosturin rakenne, huolto ja korjaus
• Nostosuunnitelman todentaminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Tutkinto tai sen osat voidaan suorittaa näytöillä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS) mukaisesti. Näytöissä osaaminen osoitetaan ja arvioidaan pääsääntöisesti tutkinnon suorittajalle tutkinnon mukaisissa työtehtävissä työpaikoilla.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1000529/naytto/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Ota yhteyttä – etsitään yhdessä sinulle sopiva tutkinto tai osatutkinto!
Pekka Tervo, p. 044 797 4841, pekka.tervo@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
Terveydentilavaatimukset: http://www.oph.fi/download/167909_Maarays_28_011_2015.pdf

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu on 200 € (voi maksaa osissa) ja lisäksi ajokorttiin/lupiin kuuluvat viranomaismaksut.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku, aloitukset henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Tutkintokoulutuksiin haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Opiskelijavalinta tehdään hakemusten ja haastattelun perusteella.
Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta:
Kirsi Mustonen, kirsi.mustonen@kao.fi, 044 797 0874

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

tutkintotavoitteisetAikuiskoulutus

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä