Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja
  • Ammattinimike: eläintenhoitaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitajan koulutus soveltuu ammatinvaihtajille, eläinalalle aikoville, alasta kiinnostuneille henkilöille, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta eläinalalta. Tutkinto antaa erinomaisen perustan jatkaa opintoja eläintenhoitajan ammattitutkintoon klinikkaeläinhoitajaksi, koirahierojaksi, eläinhoitolanpitäjäksi ja trimmaajaksi. Maatalousalan perustutkinnon koulutuksessa, eläintenhoidon osaamisalalla valtaosan teoriaopinnoista voi suorittaa verkossa ja työpaikalla oppimisen missä päin Suomea tahansa.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto. 

Terveydelliset vaatimukset

Eläin- ja pölyallergiat voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle ja alalla työskentelyyn.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitajan koulutuksesta saat valmiudet toimia eläintenhoitajana erilaisissa eläimiin ja eläinten hoitoon liittyvissä työtehtävissä. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi kotieläintiloilla, hevosalan yrityksissä, eläinhoitoloissa, eläintarvikekaupoissa ja kotieläimiin liittyvissä matkailu- ja sosiaalialan yrityksissä. Voit alkaa myös itsenäiseksi yrittäjäksi.

Eläintenhoitajan koulutuksen ydinkohtia ovat:
• eläinten lajinmukainen käyttäytyminen ja hyvinvointi
• eläinten ruokinta ja hoitaminen tuotantovaiheen ja iän mukaan
• yrittäjyys
• asiakaspalvelu.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitajan opintojen kesto ja toteutus on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulutilalla ja työpaikalla.
Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Henkilökohtaistetusti voit suorittaa myös tutkinnon osia.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja tutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1571580/naytto/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Suvi Juntunen, 044 797 4634, suvi.juntunen@kao.fi
Tiina Mitrunen, 044 797 0005, tiina.mitrunen@kao.fi
Reetta Karppinen, 044 797 4510, reetta.karppinen@kao.fi
Tiina Mankinen, 044 797 4509, tiina.mankinen@kao.fi
Henna Leinonen, 044 797 4622, henna.leinonen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Eläintenhoitajat vastaavat eläinten perushoidosta, johon kuuluu eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, päivittäiset ruokinta- ja hoitotyöt, tilojen siivous, varastojen täydennys ja eläinten ulkoilutus. Heillä on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Eläintenhoitajat voivat työskennellä erilaisissa eläinalan yrityksissä tai he voivat perustaa oman yrityksen.
Ammatissa vaaditaan huolellista, rauhallista ja määrätietoista työskentelyotetta, sillä työssä käsitellään hyvin erilaisia eläimiä, joita lähestyttäessä, käsiteltäessä ja ruokittaessa on osattava toimia hätiköimättä. Alalla tarvitaan myös hyvää fyysistä kuntoa ja joustavuutta, sillä työpäivät voivat olla pitkiä ja raskaita.

Opinnoissa keskitytään Pohjois- ja Itä-Suomen alueen yleisimpiin kotieläimiin (nauta, hevonen ja koira), sillä se palvelee parhaiten työllistymistä.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Maatalousalan perustutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuskohtaisella, sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta:
Anne Eronen, anne.eronen@kao.fi, 044 700 1056

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä