Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja | WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja | WEB
  • Ammattinimike: eläintenhoitaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

– Haluatko työskennellä maaseudulla?
– Kiinnostavatko tuotantoeläimet ja eläintenhoitotyöt?
– Haluatko oppia tekemällä?
– Tarvitsetko opintoja SPV-tilanteessa?
– Haluatko opiskella ajasta ja paikasta riippumatta esimerkiksi työn tai yrittäjyyden ohella?

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitajan koulutus soveltuu nuorille ja aikuisille, eläinalalle aikoville, alasta kiinnostuneille henkilöille, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta eläinalalta.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto. 

Terveydelliset vaatimukset

Alalle soveltuva terveydentila. Eläinpölyallergia on este opinnoille ja ammatissa toimimiselle.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoiteena on suorittaa Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja.

Opinnot edellyttävät motivaatiota oppimiseen sekä kykyä opiskella ja työskennellä itsenäisesti. Verkkoryhmässä opiskelu edellyttää tuotantoeläimiin erikoistumista. Mikäli sinulla ei ole aiempaa kokemusta tuotantoeläinten hoidosta, sisältyy opintojen aloitukseen lähiopetusjakso koulutilalla.

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitajan koulutuksesta saat valmiudet toimia eläintenhoitajana erilaisissa eläimiin ja eläinten hoitoon liittyvissä työtehtävissä. Voit alkaa myös itsenäiseksi yrittäjäksi.

Eläintenhoitajan koulutuksen ydinkohtia ovat:
• eläinten lajinmukainen käyttäytyminen ja hyvinvointi
• eläinten ruokinta ja hoitaminen tuotantovaiheen ja iän mukaan
• yrittäjyys
• asiakaspalvelu.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitajan opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja todellisissa yrityksissä oppien. Opintoja on mahdollisuus henkilökohtaistaa tarpeen mukaan lähi- ja monimuotoryhmän mukaan.

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitajan koulutuksen laajuus on 180 osp. Opintojen kesto on kolme (3) vuotta peruskoulupohjalta koulutukseen tuleville ja kaksi (2) vuotta ylioppilas- tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa Maatalousalan perustutkinnosta, eläintenhoidon osaamisalasta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1571580/naytto/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Reetta Karppinen, 044 797 4510, reetta.karppinen@kao.fi
Leevi Oikarinen, p. 044 7974578, leevi.oikarinen@kao.fi

Opiskelukustannukset

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitajan koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Maatalousalan perustutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuskohtaisella, sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä