Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä | WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä | WEB
  • Ammattinimike: maaseutuyrittäjä
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

– Haluatko työskennellä maaseudulla?
– Kiinnostavatko peltoviljely, koneet tai tuotantoeläimet ?
– Haluatko oppia tekemällä?
– Tarvitsetko opintoja SPV-tilanteessa?
– Haluatko opiskella ajasta ja paikasta riippumatta esimerkiksi työn tai yrittäjyyden ohella?

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjän koulutus soveltuu ammatinvaihtajille, maatilanomistajille tai sukupolvenvaihdosta suunnitteleville tai maatalousalalle aikoville, alasta kiinnostuneille henkilöille, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta maatalousalalta. Maatalous perustutkinnon WEB koulutuksessa teoriaopinnot voi suorittaa verkossa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen missä päin Suomea tahansa.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto. 

Opinnot edellyttävät motivaatiota oppimiseen, kykyä opiskella ja työskennellä itsenäisesti. https://www.minedu.fi/koulutukseen-hakeutuminen-ja-opiskelijavalinnat

Terveydelliset vaatimukset

Alalle soveltuva terveydentila (eläinpölyallergia estää eläimiin erikoistumisen, mutta ei ole este koneisiin ja peltoviljelyyn erikoistuville).

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjän koulutus antaa hyvät valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä maaseudulla. Koulutuksesta saat lisäksi joko kokonaan tai osatutkintona SPV-tilanteessa vaadittavan koulutuksen.

Maaseutuyrittäjän koulutuksessa opiskellaan
– maaseutuyrittämistä
– maatalouden käytännön töitä
– peltotöitä.

Lisäksi valintasi mukaan esimerkiksi
– luonnonmukaista tuotantoa
– maatalouskoneiden mm. traktorin käyttöä ja huoltoa
– hevosen hoitoa
– lypsykarjan hoitoa.

Yhteiset tutkinnon osat kaikille perustutkintoa suorittaville
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
1) viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (4 osp)
2) viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (1 osp)
3) viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
4) toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
5) taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
1) matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
2) fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
1) yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
2) työelämässä toimiminen (2 osp)
3) opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
4) yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
5) työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
6) kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)
+ valinnaisia yhteensä 9 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Maatalousalan perustutkinnon opiskelun ei tarvitse olla pelkkää pulpetissa istumista, mikäli työnteko kiinnostaa. Maatalousalan perustutkinto WEB-opinnoissa opitaan työtä tekemällä ja opinnot toteutetaan joustavasti työssä oppimalla, erilaisissa maatalousalan yrityksissä, verkko-opintoina ja/tai lähiopetuksessa Kajaanissa Seppälän toimipisteessä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja maatalousalan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3328284/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä juuri sinulle soveltuvat opinnot.
Kaisu Korhonen, kaisu.korhonen@kao.fi, 044 797 0834

Hakemiseen liittyvissä asioissa sinua neuvoo opintosihteeri
Tanja Kemppainen, p. 044 797 0487, tanja.kemppainen@kao.fi

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Alan työt ja vaatimukset

Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjän tutkinnon suorittaneelle on työpaikkoja esimerkiksi kotieläintiloilla, lomituspalveluissa ja koneurakointiyrityksissä.

Opiskelukustannukset

Lähiopetus on ateriaetuineen maksutonta.

Opiskelija kustantaa itse matkat työssäoppimispaikkoihin ja maksaa osan työvaatekustannuksista.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä