Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto | WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto | WEB
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto on suunnattu alan esimiestehtävissä työskenteleville tai sellaisiin hakeutuville. Hakijalle on eduksi suoritettu alan perus- tai ammattitutkinto. Alan työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sinulta hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkintoa ja noin viiden vuoden työkokemusta. Myös pitkä alan työkokemus katsotaan eduksi.

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto koulutuksesta saat valmiuksia toimia työnjohtotason tehtävissä, vuoroesimiehenä tai pienen yksikön esimiehenä.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.
Pakolliset tutkinnon osat:
• Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
• Esimiehenä toimiminen
• Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi):
• Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
• Moninaisen työyhteisön johtaminen
• Yrittäjänä toimiminen
• Tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta
• Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta, esim. dieettikokin erikoisammattitutkinnosta tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esimiestehtävissä yhdistelemällä. Voit suorittaa tietopuoliset opinnot ajasta ja paikasta riippumatta ja korvata osallistumisen lähiopetukseen itsenäisillä oppimistehtävillä. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan ja on noin 1 – 2 vuotta.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja tutkinnosta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4454275/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta
Satu Korhonen, satu.korhonen@kao.fi, p. 044 777 3005

Alan työt ja vaatimukset

Maailma muuttuu ja esimiesten ominaisuudet sen mukana. Työelämä tarvitsee ihmisten johtajia, jotka ovat lähellä johdettaviaan ja rakentavat luottamusta sanoillaan ja teoillaan. Majoitus- ja ravitsemisalan esimies toimii talouden ja henkilöstön muuttuvissa suhdanteissa ja häneltä edellytetään paljon sellaista ponnistusta, mikä kuormittaa ja kuluttaa vahvintakin ihmistä: itsensä likoon laittamista, arvostelun keskellä olemista, kielteisiksi koettuja toimenpiteitten toteuttamista, huolen kantamista. Koulutuksessa saat vertaistukea toisilta ja ajatuksia päivittäisissä toiminnoissa selviämiseen.

Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen ammattitaidossa on keskeistä, että hän pystyy organisoimaan, ohjaamaan ja valvomaan toimintaa erilaisissa hotelli- ja ravintola-alan yrityksissä tai suurtalousalan organisaatioissa. Esimiehen täytyy tuntea toimintaympäristönsä tuotanto- ja/tai palveluprosessi ja pystyä seuraamaan alansa kehitystä. Alan esimiestehtävissä tulee osata tulkita ja noudattaa alaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia sekä tuntea keskeiset lupahakemusmenettelyt.

Koulutuksesta saat valmiuksia toimia työnjohtotason tehtävissä, vuoroesimiehenä tai pienen yksikön esimiehenä.

Opiskelukustannukset

Koko tutkinnon hinta on 100 €.

Koko tutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena (opiskelija/työnantaja maksaa koulutuksen). Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle/työnantajalle maksuton.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä