Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntija | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntija | Kajaani
  • Ammattinimike: matka-asiantuntija
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntijan koulutus on tarkoitettu matkailualasta kiinnostuneille.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutus antaa valmiudet matka-asiantuntijan työtehtävissä toimimiseen muun muassa alan myynti- ja informaatiopalveluorganisaatioissa, matkailukeskuksissa, matkatoimistoissa ja liikenneyrityksissä sekä majoituspalvelujen parissa.

Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija) 180 osp

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
• Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:
• Matkapalvelujen myynti, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (75 osp):
• Kokouspalvelut, 15 osp
• Majoituspalvelut, 15 osp
• Majoitusyrityksen puhtauspalvelut, 15 osp
• Matkailualan varausjärjestelmien käyttö, 20 osp
• Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 20 osp
• Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
• Opastuspalvelut, 25 osp
• Rakennelmien valmistus ja kunnossapito, 15 osp
• Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
• Retki- ja luontoruokailupalvelut, 15 osp
• Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntijan koulutus toteutetaan lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, verkko- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta (koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen voidaan toteuttaa omalla kotipaikkakunnalla.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja matkailualan perustutkinnostahttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038059/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Heli Luhtaniemi,
p. 044 330 0586, heli.luhtaniemi@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Matka-asiantuntija osaa toimia matkailun neuvonta- ja myyntitehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorganisaatioissa.

Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntijan koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä