Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntija | Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntija | Kuusamo
  • Ammattinimike: matka-asiantuntija
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntija koulutukseen otetaan opiskelijoita joustavasti ympäri vuoden. Opintojen alkamisaika sovitaan henkilökohtaisesti tilanteen mukaan.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutus antaa valmiudet matka-asiantuntijan työtehtävissä toimimiseen muun muassa alan myynti- ja informaatiopalveluorganisaatioissa, matkailukeskuksissa, matkatoimistoissa ja liikenneyrityksissä sekä majoituspalvelujen parissa.

Matkailualan perustutkinto
Matkailupalvelujen myynnin osaamisala (matka-asiantuntija) 180 osp

Kaikille pakollinen tutkinnon osa:
• Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa:
• Matkapalvelujen myynti, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (75 osp):
• Kokouspalvelut, 15 osp
• Majoituspalvelut, 15 osp
• Majoitusyrityksen puhtauspalvelut, 15 osp
• Matkailualan varausjärjestelmien käyttö, 20 osp
• Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 20 osp
• Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
• Opastuspalvelut, 25 osp
• Rakennelmien valmistus ja kunnossapito, 15 osp
• Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
• Retki- ja luontoruokailupalvelut, 15 osp
• Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

(Huom! Kysy sisäänottokohtainen valinnaisten toteutuminen koulutuksen yhteyshenkilöltä.)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntijan koulutuksessa osaamista hankitaan tekemällä oppien oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä ja Kuusamon/Koillismaan alueen kauniissa monimuotoisessa luontoympäristössä sekä paikkakunnan matkailualan yrityksissä.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja matkailualan perustutkinnostahttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038059

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen, 044 497 5019, jaana.pesonen@kao.fi,
Ammatillinen opettaja Anne Kivelä, 044 497 5017, anne.kivela@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Matka-asiantuntija osaa toimia matkailun neuvonta- ja myyntitehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa matkailun myynti- ja neuvontapalveluorganisaatioissa.

Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Matkailualan perustutkinto, matka-asiantuntijan koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä