Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja | Kajaani
  • Ammattinimike: matkailupalvelujen tuottaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottajan koulutus on tarkoitettu matkailualasta kiinnostuneille.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Matkailualan perustutkinto
Matkailualan perustutkinto (matkailupalvelujen tuottaja)180 osp

Pakolliset tutkinnon osat:
• Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp
• Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 75 osp):
• Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 20 osp
• Kokouspalvelut, 15 osp
• Majoituspalvelut, 10 osp
• Matkailupalvelujen varausjärjestelmien käyttö, 20 osp
• Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
• Opastuspalvelut, 30 osp
• Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
• Retki- ja luontoruokapalvelut, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp

(Huom! Kysy sisäänottokohtainen valinnaisten toteutuminen koulutuksen yhteyshenkilöltä.)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottajan koulutus toteutetaan lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, verkko- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta (koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen voidaan toteuttaa omalla kotipaikkakunnalla.
Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja matkailualan perustutkinnostahttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038059/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Heli Luhtaniemi,
p. 044 330 0586, heli.luhtaniemi@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Matkailualan perustutkinnon suorittanut matkailupalvelujen tuottaja osaa toimia matkailupalvelujen tuotteistamisen ja toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä matkailun ohjelmapalveluyrityksissä tai matkailukeskusten ja- alueiden erilaisissa matkailuyrityksissä ja -organisaatioissa. Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja totuttaa ohjelma- ja oheispalveluja sekä muita asiakkaan hyvinvointiin liittyviä palveluja. Hän myös hoitaa ja huoltaa palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita sekä toimintaympäristöä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä toimintatapaa, motivaatiota opiskella vieraita kieliä, hyvää fyysistä kuntoa sekä joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottajan koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä