Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja | Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja | Kuusamo
  • Ammattinimike: matkailupalvelujen tuottaja
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja koulutukseen otetaan opiskelijoita joustavasti ympäri vuoden. Opintojen alkamisaika sovitaan henkilökohtaisesti tilanteen mukaan.

Terveydelliset vaatimukset

Hyvä fyysinen kunto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen osaamisala,
matkailupalvelujen tuottaja 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat:
• Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp
• Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 75 osp):
• Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 20 osp
• Kokouspalvelut, 15 osp
• Majoituspalvelut, 10 osp
• Matkailupalvelujen varausjärjestelmien käyttö, 20 osp
• Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
• Opastuspalvelut, 30 osp
• Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
• Retki- ja luontoruokapalvelut, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp

(Huom! Kysy sisäänottokohtainen valinnaisten toteutuminen koulutuksen yhteyshenkilöltä.)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottajan koulutuksen aikana osaamista hankitaan tekemällä oppien oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä ja Kuusamon/Koillismaan alueen kauniissa monimuotoisessa luontoympäristössä sekä paikkakunnan matkailualan yrityksissä.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja matkailualan perustutkinnostahttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1571589/naytto/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen, 044 497 5019, jaana.pesonen@kao.fi,
Ammatillinen opettaja Anne Kivelä, 044 497 5017, anne.kivela@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Matkailupalvelujen tuottaja osaa toimia matkailupalvelujen tuotteistamisen ja toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä matkailun ohjelmapalveluyrityksissä tai matkailukeskusten ja- alueiden erilaisissa matkailuyrityksissä ja –organisaatioissa. Matkailupalvelujen tuottaja markkinoi, myy ja totuttaa ohjelma- ja oheispalveluja sekä muita asiakkaan hyvinvointiin liittyviä palveluja. Hän myös hoitaa ja huoltaa palveluissa tarvittavia eläimiä, välineitä, varusteita sekä toimintaympäristöä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä toimintatapaa, motivaatiota opiskella vieraita kieliä, hyvää fyysistä kuntoa sekä joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottajan koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä