Matkailualan perustutkinto, vastaanottovirkailija | Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Matkailualan perustutkinto, vastaanottovirkailija | Kuusamo
  • Ammattinimike: vastaanottovirkailija
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Matkailualan perustutkinto, vastaanottovirkailija koulutukseen otetaan opiskelijoita joustavasti ympäri vuoden. Opintojen alkamisaika sovitaan henkilökohtaisesti tilanteen mukaan.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Matkailualan perustutkinto, majoituspalvelujen osaamisala, vastaanottovirkailija 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat:
• Hotellin vastaanotossa toimiminen, 40 osp
• Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 75 osp):
• Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 20 osp
• Kokouspalvelut, 15 osp
• Majoituspalvelut, 10 osp
• Matkailupalvelujen varausjärjestelmien käyttö, 20 osp
• Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp
• Opastuspalvelut, 30 osp
• Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
• Retki- ja luontoruokapalvelut, 15 osp
• Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp

(Huom! Kysy sisäänottokohtainen valinnaisten toteutuminen koulutuksen yhteyshenkilöltä.)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutuksen aikana osaamista hankitaan tekemällä oppien oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä ja Kuusamon/Koillismaan alueen kauniissa monimuotoisessa luontoympäristössä sekä paikkakunnan matkailualan majoituspalveluyrityksissä.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4038059

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen, 044 497 5019, jaana.pesonen@kao.fi,
Ammatillinen opettaja Anne Kivelä, 044 497 5017, anne.kivela@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Vastaanottovirkailija osaa toimia matkailu- ja majoituspalvelujen vastaanottopalveluiden toteuttamiseen liittyvissä työtehtävissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikallisissa majoitusliikkeissä.

Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Matkailualan perustutkinto, vastaanottovirkailijan koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä