Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto, tapahtumatuottajan oa, WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto, tapahtumatuottajan oa, WEB
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto sopii sinulle, jos tapahtumien ja aktiviteettien suunnittelu, myynti, markkinointi ja toteuttaminen kiinnostavat. Olet ehkä jo työskennellyt tapahtumissa tai harkitset alan vaihtoa.

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksessa saat valmiudet toimia nopeatempoisen matkailualan eri tehtävissä muun muassa ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa sekä majoituspalvelujen parissa asiakkaita palvellen.

Tutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta, Tapahtuman suunnittelu ja Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Tietopuolinen opiskelu suoritetaan kokonaan verkon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Opintojen kesto on yksilöllistä (noin 1 – 1,5 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja tutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/perusteinfo/1013056

Lisätietoja koulutuksesta

Maija Vuorinen, maija.vuorinen@kao.fi, p. 044 797 4524

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjille (Yrittäjän oppisopimuskoulutus). Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan oppisopimuspalveluiden kautta.

Alan työt ja vaatimukset

Tapahtumantuottaja on taitava tapahtumien suunnittelija, tuottaja ja toteuttaja. Koulutuksessa opit toteuttamaan tapahtumia ammattimaisesti ja tutustut tuottamisen eri osa-alueisiin. Saat uusia ideoita jo paikkansa vakiinnuttaneisiin tapahtumiin sekä voit luoda uusia tapahtumia. Voit opiskella työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta joustavasti työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja verkko-opiskelua yhdistäen.

Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 100 €. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin suuruus 1.1.2018 jälkeen tutkinnon suorittaneilla on 400 euroa. Stipendin muut myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätiedot oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta
Mirva Manninen, mirva.manninen@kao.fi, 044 797 0873

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä