Matkailupalvelujen ammattitutkinto | WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Matkailupalvelujen ammattitutkinto | WEB
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Matkailupalvelujen ammattitutkinto sopii sinulle, jos tapahtumien ja aktiviteettien suunnittelu, myynti, markkinointi ja toteuttaminen kiinnostavat. Olet ehkä jo työskennellyt tapahtumissa tai harkitset alan vaihtoa.

Tutkinnon suorittanut voi toimia matkailuyrityksessä, matkailuorganisaatiosaa, kokous- ja kongressipalveluissa, hotellissa, ohjelmapalveluyrityksessä tai yrityksessä, joka järjestää tapahtumia ja kongresseja.

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksessa saat valmiudet toimia nopeatempoisen matkailualan eri tehtävissä muun muassa ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa sekä majoituspalvelujen parissa asiakkaita palvellen.

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta:

Matkailun asiakaspalvelutehtävissä toimiminen (50 osaamispistettä) ja seuraavista valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä):
– Hotellin vastaanotossa toimiminen
– Hotellin puhtauspalveluissa toimiminen
– Kokous- ja kongressipalvelutehtävissä toimiminen
– Matkailun asiakasneuvonta- ja myyntipisteen hoitaminen
– Matkailun markkinointi- ja myyntitehtävissä toimiminen
– Matkailualan turvallisuusosaajana toimiminen
– Ohjelmapalvelujen toteuttaminan
– Tapahtuman tuottaminen ja toteuttaminen
– Yksilöityjen matkailupalvelukokonaisuuukisen koordinointi
– Ammatillinen tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta tai ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Tietopuolinen opiskelu suoritetaan kokonaan verkon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Opintojen kesto on yksilöllistä (noin 1 – 1,5 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja tutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/5106182

Lisätietoja koulutuksesta

Maija Vuorinen, maija.vuorinen@kao.fi, p. 044 797 4524

Alan työt ja vaatimukset

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa
• suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja
• työskennellä erilaisissa matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointitehtävissä, ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumatuotannossa
• työskennellä myynti- asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti
• varmistaa asiakkaiden turvallisuuden
• palvella asiakkaita kielitaitoisesti
• arvioida ja kehittää työtään.

Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 200 €. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä