Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Mediapalvelun toteuttaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Mediapalvelun toteuttaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto on suunnattu kaikille media-alasta kiinnostuneille, ei vaadi aikaisempaa osaamista.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alalla audiovisuaalisen
viestinnän työtehtävissä esimerkiksi media-, peli- ja viestintätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä
tehtävissä.

Mitä osaamista hankit?
MediaAmiksen perusopinnoissa opit alan ammattiohjelmien käytön, valo- ja videokuvausta ja niiden editointia, www-sivujen tekemistä sekä graafisen ilmaisun perusteita.

Koulutuksen toteutus ja kesto

YritysAmiksessa opitaan ammattiin tekemällä alusta alkaen alan oikeita asiakastöitä. Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4610160/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Eeva-Liisa Mulari, opinto-ohjaaja
p. 044 797 0810
eeva-liisa.mulari(at)kao.fi

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä