Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
  • Ammattinimike: mediapalvelujen toteuttaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon
audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittaneella
on valmiudet toimia media-alalla audiovisuaalisen
viestinnän työtehtävissä esimerkiksi media-,
peli- ja viestintätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen,
tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä
tehtävissä.
Mitä osaamista hankit?
MediaAmiksen perusopinnoissa opit alan ammattiohjelmien
käytön, valo- ja videokuvausta ja niiden editointia, www-sivujen
tekemistä sekä graafisen ilmaisun perusteita.

Koulutuksen toteutus ja kesto

• Peliala
Pelialan suuntautumisvaihtoehto tarjoaa hyvän pohjan pelialan
ja digitaalisten viestintätuotteiden suunnittelu- ja tuotanto-
osaajaksi. Osa opinnoista suoritetaan Kajaanin AMK:ssa sekä
oman alan NY-yrityksessä.
• Monimediatuotannon ala
Opit tekemään monipuolisia paino- ja digitaalisen viestinnän
alojen suunnittelu- ja toteutustehtäviä. Opit valmistamaan esitteitä,
julisteita ja muita painotuotteita sekä verkkosivuja.
• Videotuotannon ala
Alalla suunnitellaan, toteutetaan ja tuotetaan lyhytelokuvia, mainoksia
ja animaatioita. Opit tekemään ja tuottamaan liikkuvaa
kuvaa, ääntä ja tehosteita ammattiohjelmistoilla ja -kalustolla.
Kaikissa suuntautumisaloissa voit suorittaa kahden tutkinnon
opinnot eli ammatillisten opintojen ohessa lukio-opintoja ja
saada ylioppilastodistuksen. Osan ammatillisista opinnoista
voit opiskella oman alasi NY-yrityksessä.

Esitteet ja linkit

Minkälaista on opiskella PeliAmiksessa? Lue Miron tarina http://www.kao.fi/opiskelijalle/opiskelijatarinat/miro-santala-on-pelannut-koko-ikansa/

YritysAmiksessa opiskellaan yrittäjähenkisesti ja Nuori Yrittäjyys -ohjelma on vahvasti mukana opinnoissa. Lue lisää Nuori Yrittäjyys -toiminnasta http://nyvuosiyrittajana.fi/

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on mahdollista! Lue lisää http://www.kao.fi/opiskelemaan/nuorten-koulutus/miten-haetaan/urheilijat/

Lisätietoja koulutuksesta

Eeva-Liisa Mulari, opinto-ohjaaja
p. 044 797 0810
eeva-liisa.mulari(at)kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Mihin töihin?
Voit työskennellä esimerkiksi
• mainos- ja viestintätoimistoissa
• mediataloissa
• tuotantoyhtiöissä
• pelituotantoyrityksissä
• verkkosivujen valmistuksessa
• video- ja elokuvatuotannoissa.

Opinnoissa ja ammatissa
menestyäksesi tarvitset:
• ideointikykyä ja luovuutta
• ryhmätyötaitoja ja yhteistyökykyä
• ongelmanratkaisukykyä
• omatoimisuutta ja pitkäjänteisyyttä
• tehtävien edellyttämää värinäkökykyä.

Työhön liittyviä vaatimuksia:
• sopeutumiskykyä muuttuviin työaikoihin ja -tehtäviin
• halua uusien tekniikoiden oppimiseen
• kykyä hallita muuttuvia työtehtäviä
• yrittäjähenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus:
perusopetuksen tai sitä vastaava oppimäärä
tai lukion oppimäärä (yo-koulutukset)

Hakuaika: 23.2. – 23.3.2021
http://www.opintopolku.fi

Koulutuksen löydät nimellä
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä