Metsäalan perustutkinto, metsuri – metsäpalvelujen tuottaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Metsäalan perustutkinto, metsuri – metsäpalvelujen tuottaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus soveltuu ammatinvaihtajille, metsänomistajille tai metsäalalle aikoville, alasta kiinnostuneille henkilöille, joilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta metsäalalta

Metsäalan perustutkinnon koulutuksessa valtaosan teoriaopinnoista voi suorittaa verkossa ja työssäoppimisen missä päin Suomea tahansa.

Koulutuksen esittely ja alan vaatimukset

Metsäalan perustutkinnon opinnoissa opit käytännönläheisesti metsien hoidon tärkeimmät asiat. Oman tilan metsänhoitotöitä tekemällä voi säästää selvää rahaa ja saada lisäksi metsät tuottamaan.

Metsäalan perustutkinnon opinnot tarjoavat monipuolisia töitä luonnon parissa ja hyvän pohjan jatkokoulutukseen. Metsäalalle voi työllistyä esimerkiksi yrittäjäksi sekä erilaisiin työtehtäviin metsäteollisuuden, metsänhoitoyhdistysten, metsähallituksen ja metsäpalveluyritysten palvelukseen.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Metsäalan perustutkinnon opinnot valmentavat sekä omien metsien hoitoon että metsätöihin palkansaajana tai yrittäjänä. Aikuisille suunnattu koulutus mahdollistaa esimerkiksi omien metsien ammattitaitoisen ja tehokkaan hallinnan ja hoidon. Voit saada metsäalan perustaidot ja -tiedot sekä kunnostaa samalla metsiäsi alan ammattilaisten ohjauksessa. Metsäalan perustutkinto antaa hyvän pohjan jatko-opintoihin esim. metsäkoneenkuljettajaksi tai metsäinsinööriksi ammattikorkeakoulussa.

Metsäalan perustutkinnon yhteiset opinnot, aihealueita:
• Tietotekniikan hyödyntäminen
• Metsien hoito ja puun korjuu
• Istutus ja taimikonhoito
• Työturvallisuus
• Metsäverotus
• Puukauppa ja korjuu
• Metsäsuunnitelma.

Valinnaiset opinnot
• Metsätiedon keruu, GPS
• Metsäenergian hankinta
• Metsänhoitotyöt ja luonnonhoito
• Metsätraktoreiden käyttö
• Hirsirakenteet.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Monimuokoulutuksena toteutettava koulutus sisältää lähi-, etä-. ja työssäoppimista.
Teoriaopetuksesta valtaosan voit seurata kätevästi kotitietokoneelta internetin kautta. Opetusnauhoitteet voit katsoa myös myöhemmin sinulle sopivana aikana. Opetusmateriaali ja etätehtävät ovat Moodle-oppimisympäristössä, jonne etätehtävät myös palautetaan. Tärkeät käytännön opetukset ja harjoitukset järjestetään Kajaanissa Seppälän opetustiloissa ja koulutilan metsissä.

Metsäalan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinnossa huomioidaan nykyinen osaaminen, ja ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tehtävissä. Tutkintotilaisuudet järjestetään tutkinnon suorittajan työ- tai työharjoittelupaikalla joustavasti opintojen aikana.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja tutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/97333/ops/rakenne

Lisätietoja näyttötutkinnosta http://www.nayttotutkinnot.fi.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta:
Jukka Mikkonen, p. 044 294 4503, jukka.mikkonen@kao.fi

opintosihteeri Katja Sirviö, p. 044 797 0487, katja.sirvio@kao.fi

Oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta
www.kao.fi/oppisopimuskoulutus

Opiskelukustannukset

Metsäalan perustutkinto -koulutus on ateriaetuineen maksutonta.
Kaikilta tutkinnon suorittajilta peritään OPH:n tutkintomaksu 58 €.

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin.Lisätietoja saat Koulutusrahaston sivuilta http://www.koulutusrahasto.fi.

MonimuotoAikuiskoulutus

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä