Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkinnon suorittaneille henkilöille. Koulutus soveltuu myös asiakastyötä tekevälle henkilölle työpaikassa, jossa tehdään mielenterveys- ja/tai päihdetyötä (esim. nuorten työpajalla tai kuntouttavassa työtoiminnassa).

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon tavoitteena on yksilöllinen osaamisen kehittäminen mielenterveys- ja päihdetyössä. Tutkinto antaa valmiuksia ammatilliseen työskentelyyn mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa. Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat;
Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, 50 osp
Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan 2);
Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, 25 osp
Laajentuvassa yhteisössä toimiminen, 25 osp
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 25 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Hakija voi suorittaa koko Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon tai yksilöllisen tarpeen mukaan tutkinnon osia. Tutkinto antaa koko tutkinnon suorittajalle myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689872/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Virpi Kaasinen, p. 044 797 0897
virpi.kaasinen@kao.fi

Mirja Puumalainen-Tampio, p. 044 797 4521
mirja.puumalainen-tampio@kao.fi

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa 100 euroa/koko tutkinto. Oppisopimusopiskelijoilta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku.

Hakeutumisvaiheessa selvitetään onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastatteluiden perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä