Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen | Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen | Kajaani
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinnon tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, joilla on työkokemusta vanhustyöstä.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen – koulutuksen tavoitteena on kehittää ja lisätä monipuolisesti sosi¬aali- ja terveysalan osaamista muistioireisten ikääntyneiden hoito- ja huolenpitotyössä.

Koulutuksen sisältö
• Toimintaa ohjaavat periaatteet ja säädökset
• Muistisairauksia koskevan tiedon hyödyntäminen
• Muistioireisen ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen
• Muistityön kehittäminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus alkaa lähipäivillä 4 ja 5.9.2018. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopetusta 2 päivää kuukaudessa, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla opiskelua. Lähiopetuspäiviä on 2 pv/kk ja ne to¬teutetaan Kajaanissa.

Lisätietoja koulutuksesta

Markku Similä, p. 044 797 0818
markku.simila@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen – koulutuksen tavoitteena on kehittää ja lisätä monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan osaamista muistioireisten ikääntyneiden hoito- ja huolenpitotyössä. Koulutus antaa valmiudet toimia verkostoituneessa ja moniammatillisessa ikääntyneiden palvelujärjestelmässä sekä kehittää omaa työtään. Koulutus on osa Vanhustyön erikoisammattitutkintoa ja tutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa opintoja.

Opiskelukustannukset

Oppisopimuskoulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Jatkuva haku.
Koulutukseen haetaan osoitteessa
https://www.kao.fi/tutkinnot-jatkuvassa-haussa/

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja
oppisopimuskoulutukseen hakemisesta
Mirva Manninen, p. 044 797 0873
mirva.manninen@kao.fi

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä