Musiikkialan perustutkinto, muusikko (rytmimusiikki)

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Musiikkialan perustutkinto, muusikko (rytmimusiikki)
  • Ammattinimike: muusikko
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Musiikkialan perustutkinto on tarkoitettu musiikkialasta kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat valmistua muusikon ammattiin. Pohjakoulutusvaatimuksena on suoritettu peruskoulu.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto. Opiskelu ja alalla toimiminen edellyttävät ryhmätyövalmiuksia, musiikillista sopeutumiskykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Musiikkialan perustutkinto on toisen asteen ammatillinen koulutus ja antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden hakea esimerkiksi ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Musiikkialan perustutkinnon rinnalla voit suorittaa myös lukion eli ns. kahden tutkinnon opinnot Musiikkialan perustutkinto antaa ammatillisen perusvalmiuden musiikkialan moninaisiin ja vaihteleviin työtehtäviin. Valmistuttuasi voit työskennellä erilaissa kokoonpanoissa, toimia musiikin palvelu- ja tuotantotehtävissä sekä musiikkialan viestintään liittyvissä tehtävissä.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Musiikkialan perustutkinto koulutuksessa opitaan ammattiin tekemällä alusta alkaen alan oikeita asiakastöitä. Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole. Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla

Esitteet ja linkit

Lisätietoja KAO Konservatoriosta https://www.kao.fi/kaokonservatorio ja lisätietoa tutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6749301/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Tapani Komulainen, tutkintovastaava
p. 044 568 5881, tapani.komulainen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Muusikon työ edellyttää musiikillista ilmaisutaitoa ja instrumentin hallintaa, sosiaalisia taitoja, pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta työtehtävään.
Musiikkialan perustutkinto antaa ammatillisen perusvalmiuden musiikkialan moninaisiin ja vaihteleviin työtehtäviin ja jatko-opintoihin. Valmistuttuasi voit työskennellä erilaissa kokoonpanoissa, toimia musiikin palvelu- ja tuotantotehtävissä sekä musiikkialan viestintään liittyvissä tehtävissä.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku.

Opiskelijaksi ottaminen tehdään pääsykokeiden perusteella ja valintayksikkönä on instrumentti.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä