Opastuspalvelujen ammattitutkinto, Kajaani

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Opastuspalvelujen ammattitutkinto, Kajaani
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Opastuspalvelujen ammattitutkinto on tarkoitettu alan työkokemusta omaaville henkilöille, jotka haluavat opastuspalvelujen ammattitutkinnon tai vahvistaa ammattitaitoaan matkailualan ammattilaisena. Henkilöllä on opaskokemusta, mutta häneltä puuttuu virallinen oppaan pätevyys.

Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, tietotekniikan perustaitoja ja mahdollisuutta käyttää tietokonetta ja Internetiä koulutuksen aikana.

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon suorittanut matkaopas osaa

– suunnitella ja toteuttaa opastuspalveluja asiakaslähtöisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti
– tuotteistaa, markkinoida ja hinnoitella erilaisia opastuspalveluja
– työskennellä sujuvasti ja joustavasti yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa erilaisissa opastustehtävissä kotimaassa ja ulkomailla
– opastaa ja palvella asiakkaita kielitaitoisesti
– varmistaa asiakkaiden turvallisuuden ja huomioida poikkeustilanteet
– arvioida ja kehittää työtään.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena ja on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Opintojen kesto on yksilöllistä (noin 1 – 1,5 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja tutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4454272/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätiedot koulutuksesta antaa
Heli Luhtaniemi
p. 044 330 0586, heli.luhtaniemi@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Matkaoppaana työskentelevät ovat matkailualan ammattilaisia, jotka toimivat harrastuksen tai teeman mukaisina erikoisoppaina, ulkomaan kohdeoppaina sekä matkanjohtajina yleensä ilman kiinteää toimipaikkaa. Matkaoppaiden työtehtävät tulevat matkailutoimistoilta, matkatoimistoilta, matkanjärjestäjiltä,
liikenneyhtiöiltä, elinkeinoelämästä tai suoraan yksittäisiltä asiakkailta. Asiakkaina ovat sekä liike- että lomamatkailijat ja ammattilaismatkailijat. Asiakkaat voivat olla hyvin erikokoisia matkailu- tai muita ryhmiä tai tulevaisuudessa yhä
useammin myös yksittäisiä asiakkaita.

Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu on 200 € (ei peritä oppisopimusopiskelijalta).
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä