Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari
  • Ammattinimike: maalari
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pintakäsittelyalan perustutkintokoulutus on suunnattu rakennusmaalarin ammatista kiinnostuneille henkilöille.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Olet oma-aloitteinen ja motivoitunut opiskelemaan rakennusmaalarin ammattiin. Rakennusmaalarina hallitset seinien- ja lattioiden tasoitustyö käsin ja koneellisesti. Osaat tehdä sisä- ja ulkomaalaustyöt pohjatöistä valmiiseen pintaan. Hallitset seinien tapetoinnin ja erilaisten lattiamateriaalien asennuksen. Hallitset monipuolisesti materiaalien valinnan ja asentamisen sekä oikeanlaiset työmenetelmät ja työvälineet. Saat opiskeluaikana perusvalmiudet toimia oma-aloitteisesti alan työtehtävissä.

Voit rakentaa omannäköisen opintopolkusi valitsemalla osan valinnaisista tutkinnonosista muista tutkinnoista.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä:
• maalausliikkeessä / rakennusliikkeessä
• remontointia tekevässä yrityksissä
• rakennustarvikeliikkeessä
• työkokemuksen karttuessa voit toimia yrittäjänä omassa yrityksessä tai osuuskunnassa.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Työskentelet oikeissa asiakasprojekteissa ja hankit työelämän taitoja jo opiskeluaikana. Voit valita myös työpainotteisen opintopolun, jossa opit ammattiin työelämässä. Opiskelijana toimit asiakaskohteissa osana tiimiä.

Työpainotteisessa koulutuksessa työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

NY-yritysvuoden aikana pääset kokeilemaan yrittäjyyttä asiakastöitä tehden, rakennat samalla verkostoa työelämääsi varten ja markkinoit osaamistasi muille. Voit rakentaa omannäköisen opintopolkusi valitsemalla osan valinnaisista tutkinnonosista muista tutkinnoista.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa pintakäsittelyalan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/perusteinfo/1742265

Tutustu pintakäsittelyalan toimintaan maalareiden blogissa https://kaomaalari.blogspot.com/

Lisätietoja koulutuksesta

Jukka Savilampi, p. 044 710 0103, jukka.savilampi@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Remontointi on ajan trendi, joka ei osoita hiipumisen merkkejä. Rakennusten ikääntyessä remontoijien kädentaitoja tarvitaan yhä enemmän korjaus- ja uudisrakentamisessa. Materiaalien ja tuotteiden kehitys, ympäristöasiat ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet vaativat alan kehityksen seuraamista ja uusien asioiden soveltamista.

Opiskelukustannukset

Pintakäsittelyalan perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä