Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pintakäsittelyalan perustutkintokoulutus on suunnattu maalarin ammatista kiinnostuneille henkilöille.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Maalarina remontoit, pintakäsittelet ja sisustat koteja sekä julkisia tiloja. Teet seinien ja lattioiden päällystystöitä, mm. tapetointia, maalausta ja lattia-asennuksia. Osaat tehdä pohjatyöt ja tarvittaessa väliseinät sekä viimeistellä kohteen. Osaat suunnitella ja valmistaa sisustuskokonaisuuden asiakkaalle. Osaat havainnollistaa ja mallintaa tilaa eri tavoin asiakkaalle. Hallitset monipuolisesti materiaalien valinnan ja asentamisen sekä erilaiset työvälineet.
Voit rakentaa omannäköisen opintopolkusi valitsemalla osan valinnaisista tutkinnonosista muista tutkinnoista.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä:
• remontointia tekevässä yrityksissä
• rakennusliikkeissä
• rakennustarvikeliikkeessä
• yrittäjänä omassa yrityksessä tai osuuskunnassa.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Työskentelet oikeissa asiakasprojekteissa ja hankit työelämän taitoja jo opiskeluaikana. Voit valita myös työpainotteisen opintopolun, jossa opit ammattiin työelämässä. Opiskelijana olet amisyrityksen työntekijä, ja toimit asiakaskohteissa osana tiimiä.

Työpainotteisessa koulutuksessa työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

NY-yritysvuoden aikana pääset kokeilemaan yrittäjyyttä asiakastöitä tehden, rakennat samalla verkostoa työelämääsi varten ja markkinoit osaamistasi muille. Voit rakentaa omannäköisen opintopolkusi valitsemalla osan valinnaisista tutkinnonosista muista tutkinnoista.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa pintakäsittelyalan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/perusteinfo/1742265

Lisätietoja koulutuksesta

Sami Korhonen, p. 044 797 4514, sami.korhonen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Remontointi on ajan trendi, joka ei osoita hiipumisen merkkejä. Rakennusten ikääntyessä remontoijien kädentaitoja tarvitaan yhä enemmän korjaus- ja uudisrakentamisessa. Materiaalien ja tuotteiden kehitys, ympäristöasiat ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet vaativat alan kehityksen seuraamista ja uusien asioiden soveltamista.

Opiskelukustannukset

Pintakäsittelyalan perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko pintakäsittelyalan perustutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin suuruus 1.1.2018 jälkeen tutkinnon suorittaneilla on 400 euroa. Stipendin muut myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan kuten nykyisinkin jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja hakemisesta:
Kirsi Mustonen, kirsi.mustonen@kao.fi, 044 797 0874

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä