Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto | WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto | WEB
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto on suunniteltu puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan esimiestehtävissä työskenteleville tai sellaisiin hakeutuville. Työssä edellytetään aktiivisuutta sekä viestintä-, vuorovaikutus-, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja. Suunnittelu- ja päätöksentekotaidot ovat hakijalle eduksi. Hakijalle on eduksi suoritettu alan perus- tai ammattitutkinto. Alan työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto, 180 osp
Pakolliset tutkinnon osat:
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen, 75 op
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 75 op

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 30 osp):
• Ekotehokkuuden johtaminen, 30 osp
• Kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi, 30 osp
• Monipalvelujen johtaminen, 30 osp
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen, 30 osp
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti, 30 osp
• Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta (esim. yrittäjyys), vähintään 30 osp:n laajuisesti.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon tietopuoliset opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa. Voit siis opiskella työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta joustavasti työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja verkko-opiskelua yhdistäen. Järjestämme myös lähiopetusta Kajaanissa, johon osallistumisen voi korvata itsenäisillä oppimistehtävillä. Opintojen kesto on yksilöllistä (noin 1 – 2 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2257061/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Mari Laakko-Leinonen, p. 044 081 9968 mari.laakko-leinonen@kao.fi
Mervi Manninen, p. 044 797 0854 mervi.manninen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää vastuualueensa asiakkuuksia. Hän osaa vastata palvelun laadun toteuttamisesta ja kehittämisestä asiakaskohteessa sekä johtaa vastuualueensa toiminnan kannattavuutta. Tutkinnon suorittanut osaa toimia esimiehenä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla sekä ennakoida henkilöstötarpeen ja rekrytoida henkilöstöä. Hän osaa organisoida henkilöstön perehdytyksen sekä kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 100 €.
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä