Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja
  • Ammattinimike: kiinteistönhoitaja
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja -koulutus on tarkoitettu kiinteistönhoidosta kiinnostuneille tai jo alalla työskenteleville henkilöille. Koulutus soveltuu myös ammatinvaihtajille ja on hyvä ponnahduslauta esimerkiksi oman yrityksen perustamista suunnitteleville.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Koulutuksen toteutus ja kesto

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja koulutuksesta:https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6749300/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Teuvo Pulkka, p. 044 797 0869, teuvo.pulkka@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Tutkinnon suorittaneen kiinteistönhoitajan työtehtäviä ovat mm.
• kiinteistön huoltotyöt
• teknisten järjestelmien hoitotyöt
• sähkö-, automaatio- ja valvontajärjestelmien seuranta
• pihojen ja viheralueiden hoitotyöt.

Työnantajina ovat mm. kiinteistöpalveluyritykset, isännöintiyritykset, siivousliikkeet, teollisuus- ja tuotantoyritykset, kunnat ja valtio.
Kiinteistönhoitajia tarvitaan, koska kiinteistöjen ylläpidolle on jatkuva tarve. Haluammehan kaikki, että esimerkiksi koulut, kodit ja työpaikat olisivat terveellisiä, toimivia ja turvallisia paikkoja olla, elää ja työskennellä. Kiinteistöpalvelualalla edellytetään hyvien perustietojen lisäksi valmiuksia elinikäiseen oppimiseen, kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja elinkaariajatteluun. Kiinteistönhoitaja on siis alallaan rautainen ammattilainen ja moniosaaja, jolla tulee olla kyky työskennellä itsenäisesti, vastuullisesti ja tarkasti. Hänellä on hyvä olla myös ajokortti.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä