Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja
  • Ammattinimike: toimitilahuoltaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja koulutus on tarkoitettu puhtaus- ja kiinteistöpalvelualasta kiinnostuneille tai jo alalla työskenteleville henkilöille. Koulutus soveltuu myös ammatinvaihtajille ja on hyvä ponnahduslauta esimerkiksi oman yrityksen perustamista suunnitteleville.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Toimitilahuollon osaamisala (toimitilahuoltaja) 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat:
• Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
• Perussiivouspalvelut
• Ylläpitosiivouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2 – 4 kpl):
• Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
• Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
• Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut
• Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut
• Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut
• Yritystoiminnan suunnittelu
• Yrityksessä toimiminen
• Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta
(Huom! Kysy sisäänottokohtainen valinnaisten toteutuminen koulutuksen yhteyshenkilöltä.)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, toimitilahuoltaja koulutus toteutetaan lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, verkko- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta (koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen voidaan toteuttaa omalla kotipaikkakunnalla.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Lisätietoja koulutuksesta

Mari Laakko-Leinonen, p. 044 081 9968 mari.laakko-leinonen@kao.fi
Mervi Manninen, p. 044 797 0854 mervi.manninen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Puhdistuspalvelujen toimintaympäristöjä ovat toimistot, koulut, päiväkodit, hotellit, hoitokodit, terveyskeskukset, erilaiset tuotanto- ja huoltotilat, elintarviketilat ja uimahallit. Palveluiden tavoitteena on ihmisten ja ympäristön jatkuvan hyvinvoinnin turvaaminen.
Alalla työskentely vaatii hyvää terveyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä