Puutarha-alan perustutkinto ja liiketoiminnan perustutkinto | puutarhuri-merkonomi

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Puutarha-alan perustutkinto ja liiketoiminnan perustutkinto | puutarhuri-merkonomi
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Terveydelliset vaatimukset

Normaali terveys

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoitteena on kahden tutkinnon suorittaminen: Puutarha-alan perustutkinto, Kukka- ja puutarhakauppa sekä Liiketoiminnan perustutkinto, Asiakaspalvelu ja myynti.

Puutarhuri-merkonomin koulutus antaa ammattitaidon monipuolisiin tehtäviin kaupan alalle, sekä valmiudet työskennellä asiakaspalvelutehtävissä puutarhamyymälöissä, kukka- ja puutarhakaupoissa ja tavaratalojen viher- ja sisustusosastoilla.

Opiskelet mm.
• erikoiskaupan tuotetuntemusta mm. kasveja
• asiakaspalvelua
• myymälätyöskentelyä
• markkinointia
• tilojen koristelua ja somistusta
• käytännön kielitaitoa ja kansainvälisyyttä
• työkoneiden käyttöä
• yrittäjyyttä
• kuluttajalainsäädäntöä.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Opintojen kesto ja toteutus on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja tutkinnosta https://www.kao.fi/koulutusalat/luonnonvara-ala/puutarha-ala/

Lisätietoja koulutuksesta

Renne Sänisalmi, renne.sanisalmi@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Puutarhurin töissä tarvitaan kasviekologista osaamista, asiakaspalveluosaamista sekä alan teknologiaosaamista. Liiketalouden alalla korostuvat asiakaspalveluosaaminen, tuotetuntemus sekä kielitaito.
 
Puutarha-alan ammattilainen osaa toimia monipuolisissa puutarha-alan työtehtävissä itsenäisesti, omatoimisesti ja vastuuntuntoisesti. Hän tunnistaa monipuolisesti alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla ja kasvihuoneessa sekä kukka- ja puutarhakaupassa. Hän tuottaa laadukkaita ja turvallisia palveluita sekä puutarhatuotteita noudattaen alan lainsäädäntöä, määräyksiä ja sopimuksia.
 
Puutarhuri-merkonomin tutkinto mahdollistaa työskentelyn myynnin saralla, mutta keskittyy erityisesti puutarhakaupan alaan.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Puutarha-alan perustutkintoon/Liiketoiminnan perustutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuskohtaisella, sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan kuten nykyisinkin jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Yhteyshenkilö Jatta Ahlsten jatta.ahlsten@kao.fi p.044 797 0865
Opintosihteeri Tanja Kemppainen tanja.kemppainen@kao.fi p. 044 797 0487

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä