Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri
  • Ammattinimike: puutarhuri
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Puutarha-alan perustutkinto soveltuu alasta kiinnostuneille henkilöille.
Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin.

Terveydelliset vaatimukset

Normaali terveys

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoitteena koko Puutarha-alan perustutkinnon suorittaminen. Henkilökohtaistetusti voidaan suorittaa myös tutkinnon osia.

Puutarha-alan perustutkinnossa on valittavissa kolme osaamisalaa:
• Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
• Puutarhatuotannon osaamisala.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Puutarha-alan perustutkinto sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulutilalla ja työpaikalla.
Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Puutarhatalouden perustutkinnon suorittaminen kestää henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti 1-3 vuotta.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja puutarha-alan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6942140/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Yhteyshenkilö Katja Moilanen, katja.moilanen@kao.fi, p. 044 797 0949
Opintosihteeri Tanja Kemppainen tanja.kemppainen@kao.fi p. 044 797 0487

Alan työt ja vaatimukset

Puutarha-alalla työskennellään osaamisalasta riippuen puutarhatuotannon, puutarha- ja kukkakaupan sekä viheralan työtehtävissä. Puutarhurin töissä tarvitaan kasviekologista osaamista, asiakaspalveluosaamista sekä alan teknologiaosaamista.
 
Puutarha-alan ammattilainen osaa toimia monipuolisissa puutarha-alan työtehtävissä itsenäisesti, omatoimisesti ja vastuuntuntoisesti. Hän tunnistaa monipuolisesti alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla ja kasvihuoneessa sekä kukka- ja puutarhakaupassa. Hän tuottaa laadukkaita ja turvallisia palveluita sekä puutarhatuotteita noudattaen alan lainsäädäntöä, määräyksiä ja sopimuksia.

Opiskelukustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Puutarha-alan perustutkintoon haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä