Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri
  • Ammattinimike: puutarhuri
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Puutarhatalouden perustutkinto soveltuu alasta kiinnostuneille henkilöille.
Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin.

Terveydelliset vaatimukset

Normaali terveys

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tavoitteena koko Puutarhatalouden perustutkinnon suorittaminen. Henkilökohtaistetusti voidaan suorittaa myös tutkinnon osia.

Puutarhatalouden perustutkinnossa on valittavissa kolme osaamisalaa:
• Puutarhatalouden pt, Kukka- ja puutarhakaupan oa.
• Puutarhatalouden pt, Puutarhatuotannon oa.
• Puutarhatalouden pt, Viheralan oa.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Puutarhatalouden perustutkinto sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulutilalla ja työpaikalla.
Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Puutarhatalouden perustutkinnon suorittaminen kestää henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti 1-3 vuotta.

Esitteet ja linkit

Lisätietoja tutkinnosta https://www.kao.fi/koulutusalat/luonnonvara-ala/puutarha-ala/

Lisätietoja koulutuksesta

Renne Sänisalmi, renne.sanisalmi@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Puutarha-alalla työskennellään osaamisalasta riippuen puutarhatuotannon, puutarha- ja kukkakaupan sekä viheralan työtehtävissä. Puutarhurin töissä tarvitaan kasviekologista osaamista, asiakaspalveluosaamista sekä alan teknologiaosaamista.
 
Puutarha-alan ammattilainen osaa toimia monipuolisissa puutarha-alan työtehtävissä itsenäisesti, omatoimisesti ja vastuuntuntoisesti. Hän tunnistaa monipuolisesti alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla ja kasvihuoneessa sekä kukka- ja puutarhakaupassa. Hän tuottaa laadukkaita ja turvallisia palveluita sekä puutarhatuotteita noudattaen alan lainsäädäntöä, määräyksiä ja sopimuksia.

Opiskelukustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin suuruus 1.1.2018 jälkeen tutkinnon suorittaneilla on 400 euroa. Stipendin muut myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Puutarhatalouden perustutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuskohtaisella, sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan kuten nykyisinkin jatkuvan haun kautta ottamalla yhteyttä suoraan koulutuksen järjestäjään. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta:
Anne Eronen, anne.eronen@kao.fi, 044 700 1056

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä