Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Puutavara-autonkuljettajina jo toimivat henkilöt

• yksilöllisen opiskeluprosessin, jossa huomioidaan erilaiset osaamis- ja kehittymistarpeet
• yksilöllistä ohjausta koulutuksen aikana
• mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia ryhmässä
• mahdollisuuden suorittaa Opetushallituksen virallisen tutkinnon.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinnon suorittanut tuntee puutavara-ajoneuvojen rakenteet, ominaisuudet ja käyttötarkoitukset sekä niiden hallinta- ja lisälaitteet, huolehtii ajoneuvon kunnosta, kunnostuksesta ja korjauksista sekä huomioi työturvallisuuden ja noudattaa ympäristö- ja laatuvaatimuksia työssään. Hän osaa tarkistaa ajoneuvoyhdistelmän ajokelpoisuuden ja kuljettaa puutavara-ajoneuvoa turvallisesti ja taloudellisesti, osaa kuormata puutavaraa nosturilla tehokkaasti, turvallisesti ja oikein sekä hallitsee asiakaspalvelun ja tietää hyvän yhteistyön merkityksen toiminnalle. Hän hallitsee puutavaran paikantamisjärjestelmiä sekä tunnistaa puutavaralajeja, osaa varastoida ja mitata puutavaraa sekä tehdä vastaanottotoiminnot. Tutkinnon suorittanut hallitsee työaikoihin, kuormaukseen, työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet, osaa tehdä työaikoihin liittyvän dokumentoinnin oikein, tuntee ajoneuvon tekniikan ja osaa hallita ajoneuvot ja tietää alan riskit ja vaatimukset. Hän on suorittanut kuljetusalan ammattipätevyyden kuorma- ja linja-autonkuljettajia koskevan lain ja asetuksen mukaisesti.
Koulutukseen kuuluu seuraavat tutkinnonosat
• Ajoneuvotekniikka
• Kuljetustekniikka
• Puutavaravarastotyöt
• Lainsäädännön tunteminen
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Koulutuksen toteutus ja kesto

Opinnot henkilökohtaistetaan, jolloin lähipäivien määrä ja opintojesi pituus riippuvat osaamistasostasi

Esitteet ja linkit

Lisätietoa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/perusteinfo/682587

Lisätietoja koulutuksesta

Pekka Tervo, p. 044 797 4841, pekka.tervo@kao.fi
Kari Kemppainen, p. 044 797 0740, kari.kemppainen@kao.fi

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu: 200 € (voi maksaa osissa) ja lisäksi ajokorttiin/lupiin kuuluvat viranomaismaksut.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin suuruus 1.1.2018 jälkeen tutkinnon suorittaneilla on 400 euroa. Stipendin muut myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku, aloitukset henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Ota yhteyttä – suorita tutkinto tai osatutkinto!

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä