Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja
  • Ammattinimike: maarakennuskoneenkuljettaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettajan koulutus on suunnattu maarakennuskoneenkuljettajan ammatista kiinnostuneille henkilöille.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Terveydelliset vaatimukset

Maarakennuskoneenkuljettajan ammatissa toimimiseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-tekniikan-ja-liikenteen-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Maarakennuskoneenkuljettajan koulutuksessa opit käyttämään ja huoltamaan maarakennuskoneita turvallisin työmenetelmin. Koulutuksessa opiskelet mm.
• maarakennuskoneiden käyttöä ja huoltoa
• maarakennuskoneiden 3D-ohjausta
• maa-ainesten kuljetusta (BC-luokan ajokortti suoritetaan koulutuksen aikana)
• perustöitä.

Valmistumisen jälkeen voit hakeutua maarakennuskoneenkuljettajaksi tai autonkuljettajaksi. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi piha- ja ympäristörakentaminen, kunnallistekniikan rakennustyöt, ankkurointiin ja tukiseiniin liittyvät työt, vesihuollon hoito ja ylläpito, ruoppaus, asfalttipäällysteen levitys tai panostus ja kallion ruiskubetonointi.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa rakennusalan perustutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6945380/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Pekka Tervo, 044 797 4841, pekka.tervo@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Maanrakennuskoneenkuljettajat käyttävät erityyppisiä maarakennuskoneita mm. tienrakennus-, kuivatus- ja kunnallisteknisissä töissä. Koneiden käsittely on keveydestään huolimatta vaativaa ja vastuullista työtä. Lisäksi useat työt vaativat suurta mittatarkkuutta. Tämän päivän kuljettajat osallistuvat myös mittaustöihin sekä erilaisiin asennus- ja viimeistelytöihin.

Koulutus mahdollistaa T-, B- ja C-ajokorttikoulutuksen ammattipätevyyksineen.
Maarakennuskoneenkuljettajan koulutuksesta saat monipuoliset tiedot ja taidot maarakennustöistä, maarakennuskoneista, sekä työkoneen käytön ja huollon perusteista. Ammatissa tarvitaan hyvää terveyttä ja huolellista työskentelyotetta. Alalla tulee sopeutua vaihteleviin työolosuhteisiin.

Opiskelukustannukset

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettajan koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä