Rakennusalan perustutkinto, maarakentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Rakennusalan perustutkinto, maarakentaja
  • Ammattinimike: maarakentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Rakennusalan perustutkintokoulutus on suunnattu maarakentajan ammatista kiinnostuneille henkilöille.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Maarakentajat osaavat tehdä keskeiset rakennuspohja-, muuraus- ja runkorakennustyöt sekä vesi- ja viemärirakennustyöt. Maarakentajat
taitavat myös tierakentamisen perusteet ja teiden kunnostustyöt.

Maarakentantajan osaamisalalla opiskelet:
• perustusvaiheen töitä
• maarakennustöitä
• betoni- ja raudoitustöitä
• muuraus- ja laatoitustöitä
• maaperätutkimuksia
• piharakentamista
• rakennuskiven laastiasennusta
• maarakennuskoneen huoltoa
• maarakennuskoneen käyttöä
• vedeneristystä.

Maarakentamisen osaamisalan suorittanut voi työskennellä esimerkiksi
• maarakennus- ja talonrakennustyömailla
• asfalttisora- ja murskainyrityksissä
• rakennusteollisuuden tuotantolaitoksissa
• valtion ja kuntien rakennusosastoilla
• piha- ja viherrakennusyrityksissä.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Rakennusalan perustutkinto, maarakentajan ammatillinen koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun opetushallissa ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa Rakennusalan perustutkinnosta, maarakentajahttps://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1724170/naytto/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Ilpo Anttonen, 044 291 8233, ilpo.anttonen@kao.fi
Pekka Tervo, 044 797 4841, pekka.tervo@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Maa- ja vesirakentamisen päätuotteita ovat tiet, kadut, rautatiet, vesiliikenneväylät ja -rakenteet, satamat, lentokentät, viestintäliikenteen maarakentaminen, vesihuollon rakentaminen, maisemarakentaminen, kalliorakennustyöt, energiaverkostot ja talonrakentamisen maatyöt. Rakentamisen jälkeiset kunnossa- ja puhtaanapitotyöt varmistavat rakenteiden toimivuuden ja palvelutason. Käytettävät työvälineet vaihtelevat elektronisista mittausvälineistä raskaisiin maanrakennuskoneisiin.

Opiskelukustannukset

Rakennusalan perustutkinto, maarakentajan koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä