Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
  • Ammattinimike: talonrakentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Rakennusalan perustutkintokoulutus on suunnattu talonrakentajan tehtävistä kiinnostuneille henkilöille.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Talonrakentajan koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet rakennusalan työtehtävissä toimimiseen.

Koulutuksessa opiskelet mm.
• perustusvaiheen töitä
• betoni- ja raudoitustöitä
• runkovaiheen töitä
• vesikattotöitä
• julkisivuihin liittyviä puutöitä
• sisustusvaiheen töitä
• muuraus- ja laatoitustöitä
• kalusteasennusta
• ovi- ja ikkuna-asennuksia
• listoitustöitä.

Valmistumisen jälkeen voit sijoittua rakennusliikkeiden, rakennusaine-, elementti- ja rakennuspuusepänteollisuuden sekä valtion ja kuntien palvelukseen tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Talonrakentajan koulutuksessa opetus koostuu suurimmaksi osaksi käytännön harjoituksista oppilaitoksen opetushallissa ja oikeissa rakennustyömaakohteissa. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa rakennusalan perustutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6945380/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Kauko Polvinen, p. 044 797 4537, kauko.polvinen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Talonrakentajat ovat rakennustyömaan moniammattilaisia, jotka osaavat tehdä kaikkia rakennustyömaalla tarvittavia töitä, kuten kirvesmies-, muuraus-, betoni- ja eristystöitä, sekä rakennuselementtien asennus- ja varastointitöitä. Työtehtäviä ovat esimerkiksi runko- ja vesikattotyöt, perustus- ja maanrakennustyöt ja sisustus- ja viimeistelytyöt. Työmaat vaihtuvat usein, ja työympäristö sen mukana. Uudis- ja korjausrakennustyömailla työtä tehdään rakennusvaiheesta riippuen sisätiloissa tai ulkona erilaissa sääolosuhteissa.

Talonrakentajan ammatissa työskentely vaatii hyvää fyysistä kuntoa, käden taitoja, huolellisuutta, sekä kykyä työskennellä niin itsenäisesti kuin ryhmässä. Ammatissa on sopeuduttava myös vaihteleviin sääolosuhteisiin ja muuttuviin työkohteisiin.

Opiskelukustannukset

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentajan koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tutkintokoulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä