Ruokapalvelujen ammattitutkinto, ravintolakokki | WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Ruokapalvelujen ammattitutkinto, ravintolakokki | WEB
  • Ammattinimike: ravintolakokki
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Ravintolassa työskentelevä – syvennä ammattitaitoasi ruokapalvelujen ammattitutkinnolla.

Hakijalle on eduksi suoritettu alan perustutkinto tai työkokemus ruoanvalmistus- ja tarjoilutehtävistä.

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Ruokapalvelujen ammattitutkinnon sisältö tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamista vastaamaan tämän päivän ammattikeittiöissä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Suoritettuasi ruokapalvelujen ammattitutkinnon, sinulla on laaja-alaiset taidot työskennellä ammattitaitoisesti ravintolakokin tehtävissä.

Lisätietoa ruokapalvelujen ammattitutkinnosta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4454273/reformi/tiedot

Koulutuksen toteutus ja kesto

Ruokapalvelujen ammattitutkinnon koulutus sisältää lähi- tai verkko-opetusta noin 2-4 pv/kk ja lisäksi oppimistehtäviä verkossa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista omalla paikkakunnalla. Koulutuksen toteutusmenetelmät mahdollistavat jo alalla työssä olevan kouluttautumisen esim. oppisopimuksella. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle. Verkko-opinnot voi tehdä työajan ulkopuolella.

Opintojen kesto on yksilöllistä (noin 1,5 – 2 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4454273/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta lisätietoja antaa
Satu Help, satu.help@kao.fi, p. 044 777 3005.

Alan työt ja vaatimukset

Ravintolakokki on ravintolaruokien valmistuksen asiantuntija, joka valmistaa ravintolaruokia itsenäisesti, kannattavasti ja laadukkaasti. Hän osaa toimia tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti vaativissa ja vaihtelevissa asiakaspalvelutilanteissa. Tutkinnon suorittaneet voivat sijoittua erityyppisiin ravintoloihin ja matkailualalle ohjelmapalveluyrityksiin.

Alalla työskentely edellyttää hyvää terveyttä ja joustavuutta työaikojen suhteen.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 100 €. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä