Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki | WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki | WEB
  • Ammattinimike: suurtalouskokki
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Ammattikeittiössä työskentelevä – syvennä ammattitaitoasi ja turvaa tulevaisuutesi työmarkkinoilla.

Hakijalle on eduksi suoritettu alan perustutkinto tai työkokemus alan työtehtävissä. Myös pitkä suurkeittiön työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa.

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Ruokapalvelujen ammattitutkinnon sisältö tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamista vastaamaan tämän päivän ammattikeittiöissä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Suoritettuasi ruokapalvelujen ammattitutkinnon, sinulla on laaja-alaiset taidot työskennellä ammattitaitoisesti suurtaloudessa ja hallita myös erikoisruokavaliot sekä tilaus- ja teemaruuat. Osaat valmistaa ja tarjoilla ravitsevia ja nautittavia annoksia ja ateriakokonaisuuksia itsenäisesti, taloudellisesti ja laadukkaasti.

Lisätietoa Ruokapalvelujen ammattitutkinnosta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4454273/reformi/tiedot

Koulutuksen toteutus ja kesto

Pääosa tietopuolisesta oppimisesta on verkossa. Voit suorittaa tietopuoliset opinnot ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista alan työpaikassa.

Opintojen kesto on yksilöllistä (noin 1 – 2 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjille.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4454273/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta
Satu Help, satu.help@kao.fi, p. 044 777 3005

Alan työt ja vaatimukset

Suurtalouskokin tärkeimpiä ammattitaitovaatimuksia ovat hyvät ruoanvalmistustaidot, palvelualttius, erityisruokavaliotuntemus, kustannustietoisuus, työtehtävien ajoittaminen sekä ammattikeittiön koneiden ja laitteiden monipuolinen käyttö. Alalla tarvitaan lisäksi joustavuutta yhteistyökykyä sekä halua kohdata uusia haasteita.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 100 €.
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä