Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja
  • Ammattinimike: automaatioasentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintokoulutuksesta saat monipuoliset valmiudet automaatioasentajan ammatissa toimimiseen. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi teollisuusyrityksissä, jotka käyttävät prosessi- ja automaatiotekniikkaa (paperiteollisuus, kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus) ja prosessi- ja automaatiotekniikkaa valmistavissa yrityksissä (kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus).

Opintojesi keskeisiä sisältöjä ovat:
• sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan perusteet
• erilaisten ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointi tietokoneella
• erilaisten kappaleenkäsittelylaitteiden ja komponenttien toiminta
• asennus ja käyttö.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Automaatioasentajan koulutuksessa opetus on käytännönläheistä. Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6810751/reformi/tiedot.

Lisätietoja koulutuksesta

Lasse Hyvönen, 044 797 4551, lasse.hyvonen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Automaatioasentajat asentavat ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteita sekä -järjestelmiä, joita käytetään prosessiteollisuudessa, sekä kappaletavaroiden valmistuksessa. Työtehtäviin kuuluu tietokoneiden ja muiden ohjelmointi- ja automaatiolaitteiden liittämistä, valvomolaitteiden kuten mittareiden ja prosessikaavionäyttöjen kytkemistä ja kaapelointia, sekä antureiden ja sähkömoottoreiden asentamista ja automaatiojärjestelmien ohjelmointia. Asentamisen ja käyttöönoton lisäksi tehtäviin kuuluu kunnossapitoa ja vikapäivystystä. Työssä käytetään apuna mm. sähkötyökaluja, mittalaitteita ja tietotekniikkaa.

Alalla tarvitaan oma-aloitteista ja vastuuntuntoista luonnetta, kädentaitoja, matemaattista ja loogista ajattelukykyä, sekä virheetöntä värinäköä. Ammatissa on kyettävä työskentelemään niin itsenäisesti kuin työryhmän jäsenenä. Nopeasti kehittyvä automaatiotekniikkaa edellyttää myös jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

Kajaanissa automaatioasentajan opinnot suuntautuvat pääasiassa kappaletavara-automaatiossa käytettävien laitteiden toiminnan osaamiseen. Koulutuksesta saat perusosaamisen automaatiotekniikan laitteiden asentamiseen, huoltoon ja korjaamiseen.

Opiskelukustannukset

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentajan koulutus on opiskelijalle maksuton.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintokoulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä