Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, automaatioasentaja
  • Ammattinimike: automaatioasentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet automaatioasentajan ammatissa toimimiseen. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi teollisuusyrityksissä, jotka käyttävät prosessi- ja automaatiotekniikkaa (paperiteollisuus, kemianteollisuus ja elintarviketeollisuus) ja prosessi- ja automaatiotekniikkaa valmistavissa yrityksissä (kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus).

Opintojesi keskeisiä sisältöjä ovat:
• sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan perusteet
• erilaisten ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointi tietokoneella
• erilaisten kappaleenkäsittelylaitteiden ja komponenttien toiminta
• asennus ja käyttö.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Automaatioasentajan koulutuksessa opetus on käytännönläheistä. Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua, sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa ja työssäoppimispaikoilla. Opintojen kesto on 3 vuotta. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Esitteet ja linkit

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on mahdollista! Lue lisää http://www.kao.fi/opiskelemaan/nuorten-koulutus/miten-haetaan/urheilijat/

Lisätietoja koulutuksesta

Eeva-Liisa Mulari, opinto-ohjaaja
p. 044 797 0810
eeva-liisa.mulari(at)kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Automaatioasentajat asentavat ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteita sekä -järjestelmiä, joita käytetään prosessiteollisuudessa, sekä kappaletavaroiden valmistuksessa. Työtehtäviin kuuluu tietokoneiden ja muiden ohjelmointi- ja automaatiolaitteiden liittämistä, valvomolaitteiden kuten mittareiden ja prosessikaavionäyttöjen kytkemistä ja kaapelointia, sekä antureiden ja sähkömoottoreiden asentamista ja automaatiojärjestelmien ohjelmointia. Asentamisen ja käyttöönoton lisäksi tehtäviin kuuluu kunnossapitoa ja vikapäivystystä. Työssä käytetään apuna mm. sähkötyökaluja, mittalaitteita ja tietotekniikkaa.

Alalla tarvitaan oma-aloitteista ja vastuuntuntoista luonnetta, kädentaitoja, matemaattista ja loogista ajattelukykyä, sekä virheetöntä värinäköä. Ammatissa on kyettävä työskentelemään niin itsenäisesti kuin työryhmän jäsenenä. Nopeasti kehittyvä automaatiotekniikkaa edellyttää myös jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

Kajaanissa automaatioasentajan opinnot suuntautuvat pääasiassa kappaletavara-automaatiossa käytettävien laitteiden toiminnan osaamiseen. Koulutuksesta saat perusosaamisen automaatiotekniikan laitteiden asentamiseen, huoltoon ja korjaamiseen.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus:
perusopetuksen tai sitä vastaava oppimäärä

Hakuaika: 23.2. – 23.3.2021
http://www.opintopolku.fi

Koulutuksen löydät nimellä:
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä