Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja | Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja | Kuusamo
  • Ammattinimike: sähköasentaja
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentajan koulutukseen otetaan opiskelijoita joustavasti ympäri vuoden, mikäli opiskelupaikkoja on vapaana. Pääsääntöisesti opinnot alkavat elokuussa.

Terveydelliset vaatimukset

Ammatissa vaaditaan virheetöntä värinäköä.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tutkintokoulutuksesta saat monipuoliset valmiudet sähköasentajan työtehtävissä toimimiseen. Valmistuttuasi voit työllistyä sähköasennusyritysten, teollisuuden ja sähkölaitosten palvelukseen. Voit ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi.

Koulutuksen keskeisiä sisältöalueita ovat:
• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• tietotekniikka
• sisäjohtoasennukset
• kiinteistöjen sähköasennukset
• automaatiotekniikka
• ohjaus- ja valvontajärjestelmät
• sähköturvallisuustutkinto.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutuksen aikana osaamista hankitaan tekemällä oppien oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä ja Kuusamon/Koillismaan paikkakuntien ko. ammattialan yrityksissä.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6810751/reformi/tiedot.

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja Jaana Pesonen, 044 497 5019, jaana.pesonen@kao.fi
Ammatillinen opettaja Tommy Vallioniemi, 044 497 5055, tommy.vallioniemi@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Sähköasentajat tekevät asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- tai julkisten kiinteistöjen sähköasennuksia, sekä niiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Alalla työskentely vaatii erityistä vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Tarvitset matemaattista ja loogista ajattelukykyä, sekä päättäväisyyttä, sillä joudut ratkaisemaan työssäsi ongelmia ja tekemään päätöksiä. Tarvitset myös asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa ja kykyä toimia niin itsenäisesti kuin ryhmässä. Sähköasentajan koulutukseen hakeutuvalla tulee olla myös työtehtävien edellyttämä värinäkökyky.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnosta saat ammatillisen osaamisen alan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Opiskelusi painottuu sähköasennustekniikkaan ja sähkön avulla toimivien laitteiden vaatiman perustekniikan hallintaan.

Opiskelukustannukset

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentajan koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintokoulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä