Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja
  • Ammattinimike: sähköasentaja
  • Koulutuspaikka: Kuusamo

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet sähköasentajan työtehtävissä toimimiseen. Valmistuttuasi voit työllistyä sähköasennusyritysten, teollisuuden ja sähkölaitosten palvelukseen. Voit ruveta myös itsenäiseksi yrittäjäksi.

Opetuksen keskeisiä sisältöalueita ovat:
• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• tietotekniikka
• sisäjohtoasennukset
• kiinteistöjen sähköasennukset
• automaatiotekniikka
• ohjaus- ja valvontajärjestelmät
• sähköturvallisuustutkinto.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Sähköasentajan koulutukseen kuuluu teoriaopintoja, yleisten aineiden opiskelua, sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa. Ammatillista osaamistasi harjaannutat rakennusten, teollisuuden ja sähkölaitosten käytännön työtehtävissä. Opintojen kesto on 3 vuotta. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Lukion oppimäärän suorittaneilla opiskelu kestää noin 2 vuotta.

Esitteet ja linkit

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on mahdollista! Lue lisää http://www.kao.fi/opiskelemaan/nuorten-koulutus/miten-haetaan/urheilijat/

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja
Anu Vartiainen
p. 044 497 5057
anu.vartiainen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Sähköasentajat tekevät asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- tai julkisten kiinteistöjen sähköasennuksia, sekä niiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä. Alalla työskentely vaatii erityistä vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Tarvitset matemaattista ja loogista ajattelukykyä, sekä päättäväisyyttä, sillä joudut ratkaisemaan työssäsi ongelmia ja tekemään päätöksiä. Tarvitset myös asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa ja kykyä toimia niin itsenäisesti kuin ryhmässä. Sähköasentajan koulutukseen hakeutuvalla tulee olla myös työtehtävien edellyttämä värinäkökyky.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnosta saat ammatillisen osaamisen alan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Opiskelusi painottuu sähköasennustekniikkaan ja sähkön avulla toimivien laitteiden vaatiman perustekniikan hallintaan.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus:
perusopetuksen tai sitä vastaava oppimäärä

Hakuaika: 23.2. – 23.3.2021
http://www.opintopolku.fi

Koulutuksen löydät nimellä:
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä