Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
  • Ammattinimike: lähihoitaja
  • Koulutuspaikka: Kuusamo

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen.
Tarkemmat terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet lähihoitajan työssä toimimiseen. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi päiväkodeissa, hoivakodeissa, sairaaloissa, kotihoidossa ja lastensuojelussa.

Opintojesi ydinkohtia ovat:
• eri-ikäisten kasvatus, ohjaus ja kuntoutus
• ryhmien ohjaaminen
• kuntouttavan perushoidon toteuttaminen
• lääkehoito
• vuorovaikutustaidot
• luovat menetelmät
• ravitsemus ja terveelliset elämäntavat
• kodin puhtaanapito ja vaatehuolto
• suunnitelmallinen hoito ja kirjaaminen
• käytännön työtehtävissä toimiminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Lähihoitajan koulutuksessa osaaminen hankitaan käytännönläheisesti. Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan monimuotoisesti.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879

Minkälaista on opiskella lähihoitajaksi Kuusamossa? Lue Hennan, Jessican ja Jonnan tarina http://www.kao.fi/opiskelijalle/opiskelijatarinat/lahihoitajaopinnot-avaavat-tulevaisuuden-ovia-monipuolisesti-eri-suuntiin/

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on mahdollista! Lue lisää http://www.kao.fi/opiskelemaan/nuorten-koulutus/miten-haetaan/urheilijat/

Lisätietoja koulutuksesta

Opinto-ohjaaja
Anu Vartiainen
p. 044 497 5057
anu.vartiainen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Lähihoitajat tekevät ihmisläheistä työtä. He auttavat, tukevat ja hoitavat kaikenikäisiä, kulttuuritaustaltaan ja elämäntilanteeltaan erilaisia ihmisiä. Työ on ihmisen sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista, terveyden edistämistä, sairauksien hoitamista ja sisältää monipuolisia kasvatus- ja asiakaspalvelutehtäviä, sekä hoito-, hoiva ja kuntoutustyötä. Lähtökohtana on aina asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja, sekä suvaitsevaisuutta ja vastuuntoista luonnetta.

Lähihoitajan koulutus sisältää teoriaopintoja, erilaisia oppimistehtäviä, projekteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa ja työssäoppimispaikoissa. Koulutuksen aikana valitset osaamisalan, johon suuntaudut opintojesi aikana.

Osaamisala:
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
(osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä).

Lähihoitajakoulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin täällä: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus:
perusopetuksen tai sitä vastaava oppimäärä

Hakuaika: 23.2. – 23.3.2021
http://www.opintopolku.fi

Soveltuvuusarviointi: 29.4.2021

Koulutuksen löydät nimellä:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä