Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja | Kuhmo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja | Kuhmo
  • Ammattinimike: lähihoitaja
  • Koulutuspaikka: Kuhmo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Kohderyhmänä on peruskoulun tai vastaavat opinnot suorittaneet hakijat. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen.
Tarkemmat terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa koko Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.

Osaamisala on sairaanhoito ja huolenpito.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutuspaikkakunta on Kuhmo.

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti työpaikoilla. Opiskelijalla on jokaisessa tutkinnon osassa oma koulutussopimuspaikka, jossa hän tekee ohjattuna tutkinnon osaan liittyviä työtehtäviä useiden kuukausien ajan. Osa opetuksesta tapahtuu verkon kautta. Kajaanissa järjestetään yksittäisiä opiskelupäiviä.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset näytössä.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/3689879

Lisätietoja koulutuksesta

Mirja Puumalainen-Tampio
p. 044 797 4521, mirja.puumalainen-tampio@kao.fi

Heli Ylitalo,
p. 044 797 4625, heli.ylitalo@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitajan työn tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen sekä osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen. Työ sisältää monipuolisia kasvatus- ja asiakaspalvelutehtäviä sekä hoito-, hoiva ja kuntoutustyötä. Lähihoitajat työskentelevät erilaisten ja eri-ikäisten kanssa. Lasten parissa työskennellään päiväkodeissa ja kouluikäisten ohjaustehtävissä. Nuorten parissa työskentelevillä työpaikka voi olla järjestöissä ja ns. kolmannella sektorilla tai vaikka vammaistyössä. Aikuisten parissa voi työpaikkana olla esim. sairaala tai mielenterveyskuntoutujien asumisyksikkö. Vanhustyön työpaikkoja ovat kotihoito, hoivakodit ja terveyskeskussairaalat.

Alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote, jonka saa oikeusrekisterikeskuksesta. Oppilaitoksemme pyytää rikostaustaotteen ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ote on opiskelijalle maksuton. Tällä varmennetaan, ettei opiskelijan taustalla ole seksuaalirikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai vakavaa huumausainerikosta.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu epäily. Epäily voi perustua esimerkiksi opettajan tai työpaikkaohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana.

Opiskelukustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kuhmossa alkava lähihoitaja -koulutus on kertaluontoinen. Haku on auki 31.10.2019 saakka.

Soveltuvuusarviointi 20.11.2019.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Opiskelijavalinta tehdään hakemusten, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä