Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
  • Ammattinimike: lähihoitaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet lähihoitajan työssä toimimiseen. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi päiväkodeissa, hoivakodeissa, sairaaloissa, kotihoidossa ja lastensuojelussa.

Opintojesi ydinkohtia ovat:
• eri-ikäisten kasvatus, ohjaus ja kuntoutus
• ryhmien ohjaaminen
• kuntouttavan perushoidon toteuttaminen
• lääkehoito
• vuorovaikutustaidot
• luovat menetelmät
• ravitsemus ja terveelliset elämäntavat
• kodin puhtaanapito ja vaatehuolto
• suunnitelmallinen hoito ja kirjaaminen
• käytännön työtehtävissä toimiminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Lähihoitajan koulutuksessa osaaminen hankitaan käytännönläheisesti. Opintojen kesto on 3 vuotta. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Lukion oppimäärän suorittaneilla opiskelu kestää noin 2 vuotta.

Esitteet ja linkit

Minkälaista on opiskella lähihoitajaksi? Lue Hennan, Jessican ja Jonnan tarina http://www.kao.fi/opiskelijalle/opiskelijatarinat/lahihoitajaopinnot-avaavat-tulevaisuuden-ovia-monipuolisesti-eri-suuntiin/

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on mahdollista! Lue lisää http://www.kao.fi/opiskelemaan/nuorten-koulutus/miten-haetaan/urheilijat/

Lisätietoja koulutuksesta

Mirja Puumalainen-Tampio
p. 044 797 4521
mirja.puumalainen-tampio(at)kao.fi

Koulutusta koskevat liitteet opiskelun aloittavalle https://www.kao.fi/wp-content/uploads/2019/05/Sosiaali-ja-terveysala-lähihoitaja-liitteet-1.pdf

Alan työt ja vaatimukset

Lähihoitajat tekevät ihmisläheistä työtä. He auttavat, tukevat ja hoitavat kaikenikäisiä, kulttuuritaustaltaan ja elämäntilanteeltaan erilaisia ihmisiä. Työ on ihmisen sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista, terveyden edistämistä, sairauksien hoitamista ja sisältää monipuolisia kasvatus- ja asiakaspalvelutehtäviä, sekä hoito-, hoiva ja kuntoutustyötä. Lähtökohtana on aina asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja, sekä suvaitsevaisuutta ja vastuuntoista luonnetta.

Lähihoitajan koulutus sisältää teoriaopintoja, erilaisia oppimistehtäviä, projekteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa ja työssäoppimispaikoissa. Koulutuksen aikana valitset osaamisalan, johon suuntaudut opintojesi aikana. Osaamisalan valitset sen hetkisestä tarjonnasta.

Osaamisalat:

Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
(osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia)

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
(osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä)

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
(osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä)

Vammaistyön osaamisala
(osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä)

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
(osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta)

Työtehtävät ja työympäristöt vaihtelevat suuntautumisesi mukaan.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”.

Tutustu terveydentilavaatimuksiin tästä: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus:
perusopetuksen tai sitä vastaava oppimäärä
tai lukion oppimäärä (yo-koulutukset)

Hakuaika: 23.2. – 23.3.2021
http://www.opintopolku.fi

Soveltuvuusarviointi: 27.4.2021

Koulutuksen löydät nimellä:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä