Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala | Kuusamo

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala | Kuusamo
  • Koulutuspaikka: Kuusamo
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen. Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuden arviointiin.

Terveydelliset vaatimukset

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaan liittyvät seikat jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkinto on hakijalle soveltuva ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työhön. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaa ja toimintakykyä selvitetään soveltuvuutta arvioitaessa ja hakijan on pyydettäessä toimitettava terveydentilatiedot oppilaitokseen.

Tarkemmat terveydentilavaatimukset:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala tuottaa osaamisen edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, suunhoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus alkaa 11.1.2021.

Suunniteltu opiskeluaika on 2 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähipäiviä on keskimäärin 3 pv/vko.

Esitteet ja linkit

ePerusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/7381020/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Tuija Karjalainen
p. 044 797 5090, tuija.karjalainen@kao.fi

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Kaikille hakijoille tehdään soveltuvuuden arviointi.

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä