Suurtalouskokin ammattitutkinto | WEB

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Suurtalouskokin ammattitutkinto | WEB
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Ammattikeittiössä työskentelevä – syvennä ammattitaitoasi ja turvaa tulevaisuutesi työmarkkinoilla.

Hakijalle on eduksi suoritettu alan perustutkinto tai työkokemus alan työtehtävissä. Myös pitkä suurkeittiön työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa.

Valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.
https://www.minedu.fi/koulutukseen-hakeutuminen-ja-opiskelijavalinnat

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Suurtalouskokin ammattitutkinnon sisältö tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa osaamista vastaamaan tämän päivän ammattikeittiöissä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Suoritettuasi suurtalouskokin ammattitutkinnon, sinulla on laaja-alaiset taidot työskennellä ammattitaitoisesti suurtaloudessa ja hallita myös erikoisruokavaliot sekä tilaus- ja teemaruuat. Osaat valmistaa ja tarjoilla ravitsevia ja nautittavia annoksia ja ateriakokonaisuuksia itsenäisesti, taloudellisesti ja laadukkaasti.

Suurtalouskokin ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.
Pakollinen tutkinnon osa:
• Ruoanvalmistus ammattikeittiössä

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan kaksi):
• Ruoanvalmistus suurtaloudessa
• Tilaus- ja juhlapalveluissa toimiminen
• Ruoanvalmistus eri tuotantomenetelmillä
• Erityisruokavalioaterioiden valmistus
• Tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta (esim. yrittäjyys) tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen toteutus ja kesto

Pääosa tietopuolisesta oppimisesta on verkossa. Voit suorittaa tietopuoliset opinnot ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi koulutukseen sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista alan työpaikassa.

Opintojen kesto on yksilöllistä (noin 1 – 2 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkinto on mahdollista suorittaa joko omaehtoisena monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjille.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/perusteinfo/1336402

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta
Satu Korhonen, satu.korhonen@kao.fi, p. 044 777 3005

Alan työt ja vaatimukset

Suurtalouskokin tärkeimpiä ammattitaitovaatimuksia ovat hyvät ruoanvalmistustaidot, palvelualttius, erityisruokavaliotuntemus, kustannustietoisuus, työtehtävien ajoittaminen sekä ammattikeittiön koneiden ja laitteiden monipuolinen käyttö.
Alalla tarvitaan lisäksi joustavuutta yhteistyökykyä sekä halua kohdata uusia haasteita.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisessa koulutuksessa opiskelumaksu on 100 €.
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin suuruus 1.1.2018 jälkeen tutkinnon suorittaneilla on 400 euroa. Stipendin muut myöntämisen edellytykset löydät Koulutusrahaston sivulta https://www.koulutusrahasto.fi.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta:
Mirva Manninen, mirva.manninen@kao.fi, 044 797 0873

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä