Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Talotekniikan perustutkinnon pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasentajan koulutuksesta saat valmiudet ilmanvaihtoasentajana työskentelyyn. Voit toimia uudis- ja korjausrakennustyömailla ilmastoinnin huolto-, asennus- ja korjaustöissä omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin.

Opintojen keskeisiä sisältöjä ovat:
• ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset
• ilmanvaihtojärjestelmien kanavaosien valmistaminen
• ilmanvaihtojärjestelmien mittaus ja tasapainotus.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Talotekniikan perusututkinto, ilmanvaihtoasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa talotekniikan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3536454/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Kauko Polvinen, p. 044 797 4537, kauko.polvinen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Ilmanvaihtoasentajat osaavat tehdä uudisrakennuksiin liittyvät ilmanvaihdon kanavistoasennuksia. Ilmanvaihtoasennuksen perusosaamisen lisäksi ilmanvaihtoasentaja osaa tehdä myös ilmanvaihdon mittauksia ja säätötoimenpiteitä.

Ilmanvaihtoasentajan opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Ilmanvaihtoasentaja voi työllistyä esimerkiksi seuraaviin:
• LVI-alan yritykset
• kiinteistönhuoltoyritykset
• rakennusalan yritykset.

Opiskelukustannukset

Talotekniikan perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksuton.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Talotekniikan perustutkintoon, ilmanvaihtoasentajan koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä haastattelun perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä