Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentaja
  • Ammattinimike: elektroniikka-asentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentajan koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Terveydelliset vaatimukset

Työtehtävät edellyttävät virheetöntä värinäkökykyä.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentajan koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet elektroniikka-asentajan työtehtävissä toimimiseen. Valmistuttuasi voit työllistyä elektroniikka- ja ICT-yritysten, teollisuuden ja asennus- ja huoltoliikkeiden palvelukseen. Voit ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi.
Opetuksen keskeisiä sisältöalueita ovat:
• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• ammattielektroniikka
• tietotekniikka
• tietoliikennetekniikka ja tietoverkot
• tietokonetekniikka
• ohjelmointi

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp):
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentajan koulutuksen aikana osaamista hankitaan tekemällä harjoituksia oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä ja työskentelemällä ammattialan yrityksissä.
Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Koulutusaika ja koulutuksen toteutus voivat vaihdella aiempien opintojen tai työkokemuksen perusteella yksilöllisesti. Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397335/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Juha Kananen, 044 286 3814, juha.kananen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Elektroniikka-asentajat hallitsevat elektroniikkalaitteiden testaus-, huolto-, korjaus- ja käyttöönottotehtävät. Myös tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennukset, käyttöönotot, ohjelmointi, konfigurointi ja huolto kuuluvat työnkuvaan. Elektroniikka-asentajan ammatissa menestyäksesi tarvitset hyvää keskittymiskykyä, huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä, loogista päättelykykyä, matemaattisia taitoja ja työtehtävien edellyttämää värinäkökykyä.
Elektroniikka-asentajan koulutuksessa opiskelu painottuu elektroniikkalaitteiden testaus-, huolto-, korjaus-, suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotehtäviin sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteiden ja järjestelmien hallintaan. Opetus on käytännönläheistä.

Opiskelukustannukset

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, elektroniikka-asentajan koulutus on opiskelijalle maksuton.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon, Elektroniikka-asentajan koulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä