Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja
  • Ammattinimike: ict-asentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentajan koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet henkilöt, tai joilla koulutuksen järjestäjä muutoin katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnon tai koulutuksen valinnassa huomioidaan hakijan aiemmin hankittu osaaminen, jotta voidaan arvioida, onko hakijalla tarve täydentää tai syventää osaamistaan vai suorittaa koko tutkinto.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentajan koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet ICT-asentajan työtehtävissä toimimiseen. Valmistuttuasi voit työllistyä ICT-yritysten, teollisuuden ja asennus- ja huoltoliikkeiden palvelukseen. Voit ruveta myös itsenäiseksi yrittäjäksi.

Opetuksen keskeisiä sisältöalueita ovat:
• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• tietotekniikka
• tietoliikennetekniikka ja tietoverkot
• tietokonetekniikka
• ohjelmointi.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opiskelija voi opintojensa aikana siirtyä yksilöllisen opintopolkunsa mukaisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodosta toiseen.

Opintojen kesto on yksilöllistä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS), johon kirjataan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1724179/naytto/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Juha Kananen, 044 286 3814, juha.kananen@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

ICT-asentajat hallitsevat tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksen, käyttöönoton, ohjelmoinnin, konfiguroinnin ja huollon. Myös elektroniikkalaitteiden testaus-, huolto-, korjaus- ja käyttöönottotehtävät kuuluvat työnkuvaan. ICT-asentajan ammatissa menestyäksesi tarvitset hyvää keskittymiskykyä, huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä, loogista päättelykykyä, matemaattisia taitoja ja työtehtävien edellyttämää värinäkökykyä.

ICT-asentajan koulutuksessa opiskelu painottuu tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteiden ja järjestelmien hallintaan. Opetus on käytännönläheistä.

Opiskelukustannukset

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentajan koulutus on opiskelijalle maksuton.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon, ICT-asentajan koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijavalinnat tehdään hakemusten sekä haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä